Pogoji in določila - Vračilo dela kupnine pri nakupu grafičnih kartic in monitorjev G-sync znamke ASUS


To promocijsko akcijo - vračilo dela kupnine pri nakupu grafičnih kartic in monitorjev G-sync znamke ASUS - izvajajo podjetje ASUS Global Pte Ltd. (v nadaljevanju: ASUS) in upravičeni partnerji. Stranke s sodelovanjem v akciji (9. člen: Soglasje) sprejmejo naslednje pogoje in določila (pogoji in določila) 

 

1. Pravni pogoji

Te informacije o vračilu denarja in sodelovanju so v kombinaciji z Obvestilom o pogojih uporabe podjetja ASUS in Pravilnikom o zasebnosti podjetja ASUS temelj teh pogojev in določil. S sodelovanjem v promocijski akciji stranka sprejme te pogoje in določila. ASUS lahko te pogoje in določila spremeni z ustreznim obvestilom in najavo. Sodelujoči posamezniki morajo te spremembe sprejeti.

 

2. Obdobje promocijske akcije in okoliščine

Promocijska akcija se začne 25. maja 2020 ob 00.01 po srednjeevropskem času in se zaključi 21. junija 2020 ob 23.59 po srednjeevropskem času (obdobje promocijske akcije). Izdelke, vključene v promocijsko akcijo (glej izdelke, vključene v promocijsko akcijo), morajo stranke kupiti od enega od sodelujočih prodajalcev (glej seznam sodelujočih prodajalcev spodaj) v obdobju promocijske akcije in na območju promocijske akcije.

Zahtevek je dovoljeno vložiti za vse nakupe pri sodelujočih prodajalcih na območju promocijske akcije.

Na računu/potrdilu o plačilu sodelujočih posameznikov morajo biti naveden datum nakupa in veljaven naslov.

Vsi veljavni izdelki, vključeni v promocijsko akcijo (priloga: Izdelki, vključeni v promocijsko akcijo), morajo biti kupljeni med 25. majem 2020 in 21. junijem 2020 na spletu ali v trgovini na območju promocijske akcije (priloga: Območje promocijske akcije).

 

3. Upravičenost do sodelovanja

Do sodelovanja v promocijski akciji niso upravičeni: zaposleni v podjetju ASUS, zaposleni v povezanih podjetjih družbe ASUS in/ali partnerskih podjetjih ali podjetjih, ki sodelujejo z družbo ASUS ali jo zastopajo, prodajalci, distributerji in njihovi zaposleni/sorodniki. Poleg tega v tej promocijski akciji ne smejo sodelovati poslovne/komercialne stranke.

Sodelujoči morajo biti državljani države, ki se nahaja na območju promocijske akcije. Sodelovanje je brezplačno.

 

4. Predmet in pravila sodelovanja

S sodelovanjem v tej promocijski akciji lahko sodelujoči posamezniki prejmejo dodatek v obliki denarne vrednosti v valuti območja promocijske akcije, navedene v prilogi.

Sodelujoči posameznik mora v obdobju promocijske akcije na območju promocijske akcije kupiti upravičen samostojni izdelek ali komplet, ki vključuje upravičen izdelek, od enega od upravičenih partnerjev v državi prebivališča sodelujočega posameznika ter zahtevek med 8. junijem 2020 (od 00.01 po srednjeevropskem času dalje) in 8. julijem 2020 (do 23.59 po srednjeevropskem času) oddati preko spletnega obrazca podjetja ASUS na naslednjem naslovu:

 

https://promotion.asus.com/sl/si/lcdvga-q2-2020

 

Obrazec mora biti izpolnjen pravilno in v celoti, vključno z osebnimi informacijami, veljavnim računom trgovca (pri katerem je bil kupljen izdelek, vključen v promocijsko akcijo), serijsko številko izdelka ASUS in veljavnimi podatki o bančnem računu.
Poleg tega mora sodelujoči posameznik naložiti veljaven račun. Osebne informacije na računu (ime, naslov) se morajo ujemati z oddanimi informacijami za unovčenje ugodnosti.

Za sodelovanje se mora uporabnik registrirati za uradni račun ASUS VIP Account. Obrazec za registracijo se nahaja na naslovu https://account.asus.com/. 

Po pregledu in potrditvi zahtevka bo ASUS sredstva sodelujočemu posamezniku nakazal na bančni račun, ki ga je stranka navedla v zahtevku. Ta postopek lahko traja do 90 delovnih dni. Če podjetju ASUS ali njegovim pooblaščenim zastopnik poizkus prenosa ne uspe, ASUS ni obvezan poskusiti še enkrat.

Če sodelujočemu posamezniku ni dovoljeno sprejemati denarnih nakazil zaradi nacionalnih ali mednarodnih zakonov ali omejitev ponudnika finančnih storitev ali ponudnika finančnih storitev za podjetje ASUS ali njegove pooblaščene zastopnike, to pomeni takojšnjo izključitev iz promocijske akcije. ASUS ali njegovi pooblaščeni zastopniki stranke o tem niso obvezani obvestiti. Denar bo nakazan le, če je sodelujoči posameznik tudi lastnik bančnega računa.

Računi morajo biti skladni z lokalnimi pravnimi zahtevami. Promocijske akcije ni mogoče kombinirati z drugimi promocijskimi akcijami podjetja ASUS.

 

5. Izdelki, vključeni v promocijsko akcijo

Za sodelovanje mora kupec kupiti izdelek, vključen v promocijsko akcijo, ali paket, ki vsebuje promocijski izdelek, naveden na seznamu izdelkov, vključenih v promocijsko akcijo. Izposojeni, najeti, preizkusni ali rabljeni izdelki so izključeni iz promocijske akcije.

Dobavnica, potrdilo ali potrdilo naročila prodajne platforme (na to bodite pozorni pri nakupih prek spleta) niso zadostno dokazilo o nakupu.

Izdelki, ki kakorkoli kršijo pravice intelektualne lastnine podjetja ASUS ali njegovih povezanih podjetij, so izključeni iz te promocijske akcije.

Vsak sodelujoči lahko vloži zahtevek le za en (1) izdelek, vključen v promocijsko akcijo, ali paket, ki vsebuje promocijski izdelek. Vsi poizkusi dvakratnih zahtevkov lahko povzročijo, da bodo povezani zahtevki izključeni.

Če sodelujoči posameznik vrne izdelek, vključen v promocijsko akcijo, bo promocijski zahtevek odpovedan. Že plačane zahtevke je treba povrniti podjetju ASUS, vključno s 75,00 EUR za stroške obdelave. Poleg tega bo ASUS sprožil pravne ukrepe proti poizkusom prevare ali zlorabe.

Promocijske akcije ni mogoče kombinirati z drugimi promocijskimi akcijami podjetja ASUS.

Sodelujoči posameznik mora nakup opraviti pri trgovcu v državi stalnega prebivališča.

 

6. Unovčenje

Prejemnik po oddaji zahtevka prejme potrditveno e-poštno sporočilo. Po uspešno zaključenem postopku preverjanja bo sodelujoči posameznik svojo ugodnost prejel v obliki denarnega zneska. Postopek preverjanja lahko traja do 90 delovnih dni.

V primeru manjkajočega ali neveljavnega dokazila o nakupu bo stranka obveščena v sporočilu, poslanem na e-poštni naslov, ki ga je navedla med postopkom registracije na spletu. Stranka bo imela nato na voljo sedem (7) dni, da pošlje veljavno dokazilo o nakupu. Če izvajalec promocijske akcije zgoraj omenjene dokumentacije ne prejme v 7 dneh, bo zahtevek zavrnjen. Stranka je odgovorna, da redno preverja vse svoje e-poštne račune, vključno z mapo z neželenimi sporočili, ter tako zagotovi pravilen prejem vseh obvestil.

Če sodelujoči posameznik v 90 dneh po registraciji ne prejme vračila dela kupnine, je sodelujoči posameznik sam odgovoren, da stopi v stik z ekipo za podporo na naslovu support@asus-promotion.com in sproži preiskavo.

Stranka lahko stanje zahtevka preveri v uporabniškem profilu na naslovu https://promotion.asus.com.

 

7. Predčasni zaključek

ASUS si pridržuje pravico, da kadarkoli opusti ali prekine promocijsko akcijo po ustreznem obvestilu in najavi 10 dni pred zaključkom, če pride do okvar, prekinitev, prevar, virusov ali podobnih incidentov, ki vplivajo na upravljanje, varnost, poštenost, celovitost ali postopek promocijske akcije. Po zgodnjem zaključku ni na voljo nobenih možnosti ali uveljavljanja zahtevkov.

 

8. Zasebnost podatkov

Sodelujoči soglašajo, da ASUS shranjuje njihove osebne podatke, kot so imena, naslovi in druge informacije, ki jih je treba vpisati v spletni obrazec podjetja ASUS in v skladu s Pravilnikom o zasebnosti podjetja ASUS, ki se nahaja na naslovu http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy.

ASUS je zavezan varovanju in spoštovanju vaše zasebnosti. Prizadevamo si ravnati skladno z vsemi veljavnimi zakoni glede varovanja zasebnosti in varnosti osebnih podatkov. Če želite izbrisati svoje podatke ali imate vprašanja glede osebnih podatkov, ki jih zbira ASUS, lahko stopite v stik s podjetjem ASUS na naslovu privacy@asus.com.

 

9. Soglasje

S pošiljanjem obrazca za registracijo sodelujoči posameznik izjavlja, da je seznanjen s temi pogoji sodelovanja in da z njimi soglaša. ASUS si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali popravi te pogoje in določila. Če sodelujoči posameznik ne sprejme spremenjenih pogojev sodelovanja, lahko umakne svojo registracijo tako, da pošlje sporočilo na naslov support@asus-promotion.com. Tožba na sodišču ni dovoljena.

Vsi zahtevki za odškodnine od podjetja ASUS in njegovih zaposlenih ali zastopnika v povezavi s promocijsko akcijo iz kateregakoli pravnega razloga so omejeni na naklepna dejanja ali dejanja iz hude malomarnosti v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Pogoji in določila ter sodelovanje so predmet lokalne zakonodaje. Kraj pristojnosti je Amsterdam, Nizozemska.
 


Priloga:

Izdelkiv promocijsko akcijo, in zahtevki:

I) Države, kjer se izvaja promocijska akcija

•    Slovenija

II) Izdelki, vključeni v promocijsko akcijo, in višina vrnjenega dela kupnine 

Graphics Card Cashback
ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING 50 €
ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING 50 €
ROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMING 50 €
ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING 40 €
ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING 40 €
ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING 40 €
DUAL-RTX2070S-O8G-EVO 40 €
DUAL-RTX2070S-A8G-EVO 40 €
DUAL-RTX2070S-8G-EVO 40 €
ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMING 30 €
ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-EVO-GAMING 30 €
ROG-STRIX-RTX2060S-8G-EVO-GAMING 30 €
ROG-STRIX-RTX2060-O6G-EVO-GAMING 30 €
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-EVO-GAMING 30 €
ROG-STRIX-RTX2060-6G-EVO-GAMING 30 €
ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING 20 €
ROG-STRIX-GTX1660S-A6G-GAMING 20 €
ROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMING 20 €

 

Monitor Cashback
ROG SWIFT PG65UQ 300 €
ROG SWIFT PG35VQ 200 €
ROG SWIFT PG43UQ 100 €
ROG SWIFT PG349Q 100 €
ROG STRIX XG27UQ 50 €
ROG SWIFT PG279QE 50 €
ROG STRIX XG279Q 50 €
ROG SWIFT PG278QE 50 €
ROG SWIFT PG258Q 50 €
ROG STRIX XG258Q 30 €
ROG STRIX XG248Q 30 €
ROG SWIFT PG248Q 30 €
VG27BQ 30 €
VG27AQ 30 €
VG279QM 30 €
VG259QM 30 €
VG278QR 20 €
VG278Q 20 €
VG258QR 20 €
VG248QG 20 €

III) Seznam sodelujočih prodajalcev

Participating Graphics Cards Dealer List:

Participating Monitors Dealer List: