Zasady i warunki promocji 

Niniejsza promocja – Pakiet ProArt i Digital Vision World („Promocja”) jest organizowana przez spółkę ASUSTek Computer Inc. („ASUS”).  

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu odbioru swojego sześciomiesięcznego abonamentu oprogramowania Nucoda („Abonament“) oraz 60-dniowego Okresu próbnego narzędzia Filmworkz („Okres próbny“) w związku z tą konkretną Promocją, Zasadami i warunkami korzystania z usług ASUS, oraz Polityką prywatności ASUS, są częścią zasad i warunków niniejszego wydarzenia promocyjnego („Zasady i warunki”). Udział w tej Promocji jest równoznaczny z akceptacją tych Zasad i warunków. Spółka ASUS może w każdej chwili zmienić Zasady i warunki lub inne ustalane przez nią reguły. Wszelkie tego typu zmiany obowiązują w stosunku do kwalifikujących się uczestników (zdefiniowanych poniżej).  
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 28 października 2020 r. („Data rozpoczęcia”) i kończy się w dniu 28 marca 2021 r. („Data zakończenia”) („Okres promocji”). Okres realizacji i odbierania swoich kuponów z kodem ASUS rozpoczyna się w dniu 16 listopada 2020 r. i kończy się w dniu 16 kwietnia 2021 r. Okres realizacji udziału w promocji poprzez użycie otrzymanego kuponu z kodem ASUS do odebrania Abonamentu i Okresu próbnego zakończy się w dniu 16 kwietnia 2021 r. 
 3. Promocja jest organizowana na terenie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki („Obszar promocji”). 
 4. Osoby, które mieszkają na Obszarze promocji i chciałyby wziąć udział w tej promocji w okresie promocji po dacie rozpoczęcia promocji, zgadzają się z następującymi postanowieniami: 
  1. Kwalifikujący się uczestnik (zdefiniowany poniżej) musi mieć co najmniej 18 lat i być traktowany jako osoba dorosła zgodnie z prawem swojego kraju zamieszkania.  
  2. Użytkownik („Kwalifikujący się uczestnik”) musi zakupić produkty ASUS objęte promocją. Mogą to być: PQ22UC, PA34VC, PA32UCX-PK, PA32UCX-K, PA32UC-K, PA329C, PA27UCX-K, PA27AC, PA24AC, PA32UCG, PA279CV, PA278QV, PA248QV ProArt Z490-Creator 10G oraz PA90 („Produkty objęte promocją”).  
  3. Kryteria określające Kwalifikującego się uczestnika opierają się na sekcjach 3.D i 3.E niniejszych Zasad i warunków. Firma ASUS zachowuje prawo do sprawdzenia prawidłowości wszelkich zgłoszeń oraz tożsamości Kwalifikujących się uczestników, jak również do odmowy udzielenia jakiegokolwiek Abonamentu i Okresu próbnego wedle własnego uznania. 
  4. Użytkownik musi zarejestrować się i/lub zalogować się za pośrednictwem swojego konta członka ASUS na stronie realizacji udziału w promocji, aby móc wziąć udział w Promocji. 
  5. Użytkownik musi zakupić produkty objęte promocją w trakcie Okresu promocji od sprzedawcy biorącego udział w promocji (https://www.asus.com/event/power-up-your-creativity) i musi zarejestrować się do dnia 16 kwietnia 2021 roku, aby otrzymać Abonament i Okres próbny. 
  6. Konieczne jest również dostarczenie kopii faktury/rachunku za Produkt objęty promocją na stronie realizacji udziału w promocji
 1. Użytkownik musi wykonać poniższe kroki w celu uzyskania swojego Abonamentu i Okresu próbnego: 
  1. Zakupić Produkty biorące udział w promocji wyszczególnione na stronie internetowej kampanii (https://www.asus.com/event/power-up-your-creativity) w czasie Okresu promocji i od sprzedawcy biorącego udział w promocji (https://www.asus.com/event/power-up-your-creativity) na Obszarze promocji.  
  2. Użytkownik musi zarejestrować się i/lub zalogować się za pośrednictwem swojego konta członka ASUS na stronie realizacji udziału w promocji
  3. Użytkownik może odebrać swój kupon z kodem ASUS poprzez zarejestrowanie Produktów objętych promocją i przesłanie kopii swojej faktury za zakup Produktów objętych promocją na stronie realizacji udziału w promocji
  4. Spółka ASUS wyśle uczestnikowi e-maila z jego kuponem z kodem ASUS w ciągu 20 dni roboczych* od momentu potwierdzenia spełnienia warunków promocji. 
  5. Użytkownik promocji może wykorzystać swój kupon z kodem ASUS za pośrednictwem strony: https://web.filmworkz.com/asus-proart-free-trial, aby aktywować swój Abonament i Okres próbny. 

  *Aby sprawdzić swój status zakwalifikowania do udziału w promocji, należy skontaktować się z działem wsparcia firmy ASUS, pisząc na ten adres: support@asus-promotion.com 

 1. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z firmą ASUS, pisząc na ten adres: support@asus-promotion.com