Regulamin – „Rabat w postaci zwrotu części ceny ASUS Gaming Weeks 3. kwartał / 2020 r.”

 

 

Promocja „Rabat w postaci zwrotu części ceny ASUS Gaming Weeks 3. kwartał / 2020 r.” będzie realizowana przez ASUS Global Pte. Ltd. („ASUS”) i uprawnionych partnerów. Biorąc udział w promocji, klienci akceptują poniższy regulamin („Regulamin”) (artykuł 9: „Zgoda”).

1. Warunki prawne

Podane informacje dotyczące zwrotu kosztów i uczestnictwa, w połączeniu z Zasadami użytkowania ASUS i Polityką prywatności ASUS, stanowią podstawę niniejszego Regulaminu. Biorąc udział w promocji, klient wyraża zgodę na niniejszy Regulamin. Firma ASUS ma prawo zmienić niniejszy Regulamin za pośrednictwem odpowiedniej komunikacji i ogłoszenia. Uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania zmian.

2. Okres promocyjny i ustawienia

Promocja rozpoczyna się o godzinie 00:01 czasu środkowoeuropejskiego („CET”) w dniu 31.08.2020 r. i kończy się o godzinie 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 20.09.2020 r. („Okres promocji”). Produkty promocyjne (patrz produkty promocyjne) muszą być zakupione od jednego z kwalifikujących się partnerów (patrz lista dealerów poniżej) w „Okresie promocji” i na terenie „Strefy promocji”.

Faktura/paragon uczestnika musi zawierać datę zakupu i prawidłowy adres rozliczeniowy.

Wszystkie prawidłowe produkty promocyjne (załącznik „produkty promocyjne”) należy zakupić w terminie od 31.08.2020 r. do 20.09.2020 r. online lub w sklepie znajdującym się w strefie promocji (załącznik „Strefa promocji”).

3. Prawo do uczestnictwa

Pracownicy firmy ASUS, oddziałów firmy ASUS i/lub partnerów lub współpracujących z firmą ASUS przedsiębiorstw i agencji, dealerzy, dystrybutorzy oraz ich pracownicy/krewni nie mogą brać udziału w promocji. Ponadto klienci korporacyjni/komercyjni nie mogą uczestniczyć w tej promocji.

Uczestnicy muszą być mieszkańcami kraju znajdującego się w „Sferze promocji”. Udział jest bezpłatny.

4. Przedmiot i zasady uczestnictwa

Biorąc udział w tej promocji, uczestnicy mogą otrzymać premię w postaci wartości pieniężnej w walucie danej strefy promocji, jak podano w załączniku.

Uczestnik musi kupić kwalifikujący się „produkt promocyjny” w „okresie promocyjnym” w „strefie promocji” od jednego z kwalifikujących się partnerów znajdującego się w kraju zamieszkania uczestnika i musi złożyć wniosek między 00:01 („CET) 14.09.2020 r., a 23:59 („CET) w dniu 04.10.2020 r. za pośrednictwem formularza internetowego ASUS poniżej:

https://promotion.asus.com/pl/pl/gamingweek

Formularz należy wypełnić w całości i poprawnie, podając dane osobowe, prawidłową fakturę sprzedawcy (od którego zostały zakupione produkty promocyjne), numer seryjny produktu ASUS oraz aktualne dane konta bankowego.

Ponadto uczestnik musi przesłać prawidłową fakturę. Dane osobowe do faktury (imię i nazwisko, adres) muszą odpowiadać informacjom podanym w związku z promocją.

Udział wymaga rejestracji użytkownika na oficjalnym koncie ASUS VIP. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj: https://account.asus.com/

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu zgłoszenia, firma ASUS przekaże premię uczestnika na wskazane przez klienta konto bankowe. Ten proces może zająć do 90 dni roboczych. W przypadku niepowodzenia próby przelewu przez firmę ASUS lub jej wyznaczonych agentów, firma ASUS nie jest zobowiązana do podjęcia kolejnej próby.

Jeśli uczestnik nie może przyjmować gotówki za pośrednictwem transakcji pieniężnych z powodu prawa krajowego lub międzynarodowego albo ograniczeń swoich dostawców usług finansowych lub dostawcy usług finansowych firmy ASUS lub jej autoryzowanych przedstawicieli, spowoduje to natychmiastowe wykluczenie z promocji. Firma ASUS ani jej autoryzowani przedstawiciele nie są zobowiązani do poinformowania o tym klienta. Pieniądze zostaną przelane tylko wtedy, gdy uczestnik jest jednocześnie właścicielem rachunku bankowego.

Faktury muszą być zgodne z lokalnymi wymogami prawnymi. Promocja nie może być łączona z inną promocją firmy ASUS.

5. Produkty promocyjne

Konieczne jest wykupienie pakietu produktów uwzględnionych w promocji, który można znaleźć na liście „produktów promocyjnych”. Z promocji wyłączone są produkty wypożyczone, wydzierżawione, próbne lub używane. Dowód dostawy, paragon lub potwierdzenie zamówienia z platformy sprzedażowej (należy o tym pamiętać przy zakupie w Internecie) nie są wystarczającym dowodem zakupu.

Produkty, które w jakikolwiek sposób naruszają własność intelektualną firmy ASUS lub jej podmiotów stowarzyszonych, są wykluczone z promocji.

Każdy uczestnik może odebrać tylko jeden (1) kwalifikujący się pakiet produktów na promocję. Wszelkie wykryte próby podwójnego zgłoszenia mogą spowodować zdyskwalifikowanie wszystkich powiązanych zgłoszeń promocyjnych.

Jeśli uczestnik zwróci swój produkt promocyjny, zgłoszenie promocyjne zostanie anulowane. Wypłacone wcześniej nagrody muszą zostać zwrócone firmie ASUS wraz z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 75,00 €. Oprócz tego firma ASUS podejmie kroki prawne przeciwko nieuczciwym lub naruszającym warunki zgłoszeniom.

Promocja nie może być łączona z żadną inną promocją firmy ASUS.

Uczestnik musi dokonać zakupu od sprzedawcy w swoim kraju zamieszkania.

6. Wykorzystanie kuponu

Po złożeniu wniosku uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Po pomyślnej weryfikacji uczestnik otrzyma swoją premię w postaci wartości pieniężnej. Proces weryfikacji może zająć do 20 dni roboczych.

W przypadku braku dowodu zakupu lub jeśli taki dowód jest nieprawidłowy, klient zostanie powiadomiony o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, a wiadomość zostanie wysłana na  adres e-mail podany podczas rejestracji online; w konsekwencji klient będzie miał siedem (7) dni na przesłanie prawidłowego dowodu zakupu. Jeżeli organizator promocji nie otrzyma wyżej wymienionej dokumentacji w ciągu 7 dni, zgłoszenie zostanie odrzucone. Obowiązkiem klienta jest okresowe sprawdzanie wszystkich skrzynek odbiorczych, w tym folderu SPAM, w celu zapewnienia prawidłowego odbioru całej komunikacji.

Jeśli uczestnik nie otrzyma rabatu w postaci zwrotu części ceny w ciągu 90 dni od rejestracji, obowiązkiem uczestnika jest skontaktowanie się z zespołem pomocy technicznej pod adresem support@asus-promotion.com w celu wszczęcia dochodzenia.

Klient może sprawdzić statusu swojego roszczenia na swoim profilu użytkownika pod adresem https://promotion.asus.com

7. Wcześniejsze zakończenie promocji

Firma ASUS zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia Promocji w dowolnym momencie, po przekazaniu odpowiedniej komunikacji i ogłoszeniu takiego zamiaru z 10-dniowym wyprzedzeniem, jeśli wystąpią awarie, zakłócenia, oszustwa, wirusy lub podobne incydenty oraz jeśli zakłocone zostaną administracja, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność promocji lub cała procedura. Po wcześniejszym zakończeniu nie ma możliwości składania żadnych roszczeń.

8. Prywatność danych

Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie przez firmę ASUS ich danych osobowych, takich jak nazwiska, adresy i inne dane podane w formularzu online ASUS w ramach tej promocji i zgodnie z Polityką prywatności firmy ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Firma ASUS zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane lub ma jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych zgromadzonych przez firmę ASUS, może skontaktować się z firmą ASUS pod adresem privacy@asus.com w celu przetworzenia takiego żądania.

9. Zgoda

Przesyłając formularz rejestracyjny, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami uczestnictwa i je akceptuje. ASUS zastrzega sobie prawo do zmiany lub korekty niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeżeli uczestnik nie akceptuje zmiany warunków uczestnictwa, może wycofać swoją rejestrację, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@asus-promotion.com. Odwołanie się do sądu jest niedozwolone.

Wszelkie roszczenia dotyczące odszkodowania wobec firmy ASUS i jej pracowników lub zastępców w związku z promocją, z jakiegokolwiek powodu prawnego, są ograniczone do przypadków umyślnych lub rażących zaniedbań w zakresie dozwolonym przez prawo. Warunki oraz sam udział podlegają lokalnemu prawu. Pod jurysdykcją miasta Amsterdam w Holandii.

 


Załącznik:

Produkty promocyjne i oświadczenie:

I) Kraje kwalifikujące się do promocji

  • Polska

 

II) Produkty promocyjne i wartość rabatu w postaci zwrotu części ceny

Płyty główne

Model Wysokość zwrotu
ROG MAXIMUS XII EXTREME PLN 665
ROG MAXIMUS XII FORMULA PLN 265
ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) PLN 220
ROG MAXIMUS XII APEX PLN 220
ROG STRIX Z490-E GAMING PLN 135
ROG STRIX Z490-F GAMING PLN 110
ROG STRIX Z490-A GAMING PLN 90
ROG STRIX Z490-H GAMING PLN 90
ROG STRIX Z490-G GAMING(WI-FI) PLN 90
ROG STRIX Z490-G GAMING PLN 90
ROG STRIX Z490-I GAMING PLN 110
TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) PLN 90
TUF GAMING Z490-PLUS PLN 65
RAMPAGE VI EXTREME ENCORE PLN 265
ROG STRIX X299-E GAMING II PLN 155
TUF X299 MARK 1 PLN 135
TUF X299 MARK 2 PLN 110
ROG STRIX B460-F GAMING PLN 90
ROG STRIX B460-H GAMING PLN 65
ROG STRIX B460-G GAMING PLN 65
ROG STRIX B460-I GAMING PLN 90
TUF GAMING B460-PRO (WI-FI) PLN 65
TUF GAMING B460-PLUS PLN 65
TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI) PLN 65
TUF GAMING B460M-PLUS PLN 65
ROG STRIX B365-F GAMING PLN 90
ROG STRIX B365-G GAMING PLN 65
ROG STRIX B360-F GAMING PLN 90
ROG STRIX B360-H GAMING PLN 65
TUF B360-PRO GAMING (WI-FI) PLN 65
TUF B360-PRO GAMING PLN 65
TUF B360-PLUS GAMING PLN 65
ROG STRIX B360-G GAMING PLN 65
TUF B360M-PLUS GAMING PLN 65
TUF B360M-E GAMING PLN 90
ROG ZENITH II EXTREME ALPHA PLN 735
ROG ZENITH II EXTREME PLN 290
ROG STRIX TRX40-XE GAMING PLN 220
ROG STRIX TRX40-E GAMING PLN 220
PRIME TRX40-PRO S PLN 180
PRIME TRX40-PRO PLN 180
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA PLN 220
ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) PLN 180
ROG CROSSHAIR VIII HERO PLN 180
ROG CROSSHAIR VIII IMPACT PLN 180
ROG STRIX X570-E GAMING PLN 135
ROG STRIX X570-F GAMING PLN 135
ROG STRIX X570-I GAMING PLN 135
TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) PLN 110
TUF GAMING X570-PLUS PLN 110
ROG STRIX B550-E GAMING PLN 180
ROG STRIX B550-F GAMING(WI-FI) PLN 135
ROG STRIX B550-F GAMING PLN 135
ROG STRIX B550-I GAMING PLN 135
TUF GAMING B550-PLUS PLN 90
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) PLN 90
TUF GAMING B550M-PLUS PLN 90
ROG STRIX B450-I GAMING PLN 90
ROG STRIX B450-F GAMING PLN 90
TUF B450-PRO GAMING PLN 65
TUF B450-PLUS GAMING PLN 65
TUF B450M-PRO GAMING PLN 65
TUF B450M-PLUS GAMING PLN 65

Karty graficzne

Model Wysokość zwrotu
ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING PLN 180
TUF 3-RX5700XT-O8G-EVO-GAMING PLN 180
TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING PLN 180
DUAL-RX5700XT-O8G-EVO PLN 180
ROG-STRIX-RX5600XT-T6G-GAMING PLN 135
ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING PLN 135
TUF 3-RX5600XT-T6G-EVO-GAMING PLN 135
TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-GAMING PLN 135
DUAL-RX5600XT-T6G-EVO PLN 135
ROG-STRIX-RTX2060-O6G-EVO-GAMING PLN 135
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-EVO-GAMING PLN 135
ROG-STRIX-RTX2060-6G-EVO-GAMING PLN 135
DUAL-RTX2060-O6G-EVO PLN 110
DUAL-RTX2060-A6G-EVO PLN 110
DUAL-RTX2060-6G-EVO PLN 110
DUAL-RTX2060-O6G-MINI PLN 110
TUF-RTX2060-O6G-GAMING PLN 110
TUF-RTX2060-6G-GAMING PLN 110
TUF 3-GTX1660-O6G-GAMING PLN 90
TUF 3-GTX1660-A6G-GAMING PLN 90
TUF 3-GTX1660-6G-GAMING PLN 90
DUAL-GTX1660-O6G-EVO PLN 90
DUAL-GTX1660-A6G-EVO PLN 90
DUAL-GTX1660-6G-EVO PLN 90
TUF-GTX1660-O6G-GAMING PLN 90
TUF-GTX1660-6G-GAMING PLN 90

Peryferia dla graczy

Model Wysokość zwrotu
ROG THETA 7.1 PLN 90
ROG THETA ELECTRET PLN 90
ROG DELTA PLN 65
ROG DELTA WHITE PLN 65
ROG STRIX GO 2.4 PLN 45
ROG STRIX GO 2.4 ELECTRO PUNK PLN 45
ROG CETRA PLN 45
TUF GAMING H7 WL GUN METAL PLN 45
TUF GAMING H7 WL YELLOW PLN 45
TUF GAMING H3 GUN METAL PLN 45
TUF GAMING H3 RED PLN 45
TUF GAMING H3 SILVER PLN 45
ROG CHAKRAM PLN 65
ROG GLADIUS II ORIGIN PLN 45
ROG PUGIO II PLN 45
ROG STRIX IMPACT II WL PLN 45
ROG STRIX IMPACT II PLN 45
TUF GAMING M3 PLN 45
ROG SHEATH PLN 45
ROG SHEATH PNK PLN 45
ROG SHEATH BLK PLN 45
ROG SHEATH EP PLN 45
STRIX SCOPE TKL Deluxe PLN 65
STRIX SCOPE TKL PLN 65
TUF GAMING K7 PLN 65
TUF GAMING K3 PLN 65
TUF GAMING K1 PLN 45

Obudowy

Model Wysokość zwrotu
GT501 PLN 65
GT501/WT PLN 65
GX601 PLN 135
GX601/WT PLN 135
GT301 PLN 45

Monitory

Model Wysokość zwrotu
XG49VQ PLN 665
PG65UQ PLN 1335
XG43VQ PLN 445
XG438Q PLN 890
PG35VQ PLN 890
PG43UQ PLN 445
XG32VQR PLN 355
XG27UQ PLN 220
XG32VQ PLN 220
XG27VQ PLN 220
XG279Q PLN 220
XG258Q PLN 180
VG32VQ1B PLN 135
VG32VQ PLN 135
VG289Q PLN 135
VG27WQ1B PLN 135
VG27WQ PLN 135
VG27VQ PLN 135
VG279Q1R PLN 135
VG279Q1A PLN 135
VG279Q PLN 135
VG259Q PLN 135
VG27AQ PLN 135
VG27BQ PLN 135
VG279QM PLN 135
XG248Q PLN 135
VG259QM PLN 135
VG249Q PLN 90
VG278QF PLN 90
VG24VQ PLN 90
VG249Q1R PLN 90
VG278QR PLN 90
VG278Q PLN 90
VG258QR PLN 90
VG248QG PLN 90
VG35VQ PLN 90
VG27AQL1A PLN 135
VG279QL1A PLN 90
VG328H1B PLN 135
VG27VH1B PLN 135

Produkty sieciowe

Model Wysokość zwrotu
ROG Rapture GT-AX11000 PLN 355
ROG Rapture GT-AC5300 PLN 310
ROG Rapture GT-AC2900 PLN 220
ZenWiFi AC (CT8 BLACK-1-PK) PLN 155
ZenWiFi AC (CT8 BLACK-2-PK) PLN 310
ZenWiFi AC (CT8 WHITE-1-PK) PLN 155
ZenWiFi AC (CT8 WHITE-2-PK) PLN 310
ZenWiFi AX (XT8 BLACK-1-PK) PLN 135
ZenWiFi AX (XT8 BLACK-2-PK) PLN 265
ZenWiFi AX (XT8 WHITE-1-PK) PLN 135
ZenWiFi AX (XT8 WHITE-2-PK) PLN 265
RT-AX88U PLN 220
RT-AX92U 1PK PLN 135
RT-AX92U 2PK PLN 265
RT-AX86U PLN 220
RT-AX82U PLN 180
RT-AC68U PLN 110
RT-AC68UF PLN 110
Aimesh AC1900 Wifi system (RT-AC68U 2-PK) PLN 220
RT-AC88U PLN 220
RT-AC86U PLN 180
RT-AC2900 PLN 180
RT-AC85P PLN 110
RT-AC2400 PLN 110
USB-AC68 PLN 65
PCE-AC88 PLN 90
PCE-AC68 PLN 65
PCE-AX58BT PLN 65
XG-C100C PLN 65
XG-C100F PLN 110
XG-U2008 PLN 180
Aimesh AC1900 Wifi system (RT-AC67U 2-PK) PLN 180

Chłodzenie AiO

Model Wysokość zwrotu
ROG RYUJIN 360 PLN 65
ROG RYUJIN 240 PLN 45
ROG RYUO 240 PLN 45
ROG STRIX LC 360 RGB PLN 65
ROG STRIX LC 240 RGB PLN 45
ROG STRIX LC 360 PLN 65
ROG STRIX LC 240 PLN 45

 

III) Kwalifikujące się sklepy i partnerzy