ASUS MB & CPU II - Terms & Conditions [PL]

Zasady i Warunki „Promocji Cashback ASUS” organizowanej przez ASUS Global Pte. Ltd.

 

Ta akcja promocyjna cashback „MB & CPU International” (zwana dalej: „promocją”) zostanie zorganizowana przez spółkę ASUS Global Pte. Ltd. (zwaną dalej „ASUS”). Biorąc w niej udział klienci zgadzają się na następujące zasady i warunki („ZiW”).  

 

1. Uregulowania prawne

Poniżej przedstawione reguły dotyczące zwrotu i udziału łącznie z warunkami i zasadami korzystania oraz polityką prywatności ASUS stanowią podstawę niniejszych ZiW.

Biorąc udział w promocji klient zgadza się na niniejsze ZiW. Spółka ASUS jest upoważniona do zmiany niniejszych ZiW w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Osoby biorące udział w promocji muszą zgodzić się na takie zmiany.
 

2. Rozpoczęcie i okres trwania promocji

Okres możliwości dokonania zakupu rozpoczyna się 15 stycznia 2018 r. i trwa do 25 lutego 2018 r. (decyduje data na rachunku). Zrealizowanie zwrotu pieniędzy na zasadzie cashback jest możliwe od 15 lutego 2018 r. do 14 kwietnia 2018 r.

Wszelkie produkty promocyjne (wyszczególnione w załączniku „produkty promocyjne”) muszą zostać zakupione w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 25 lutego 2018 r. za pośrednictwem Internetu lub w sklepie na obszarze objętym promocją (załącznik „obszar promocji”).

 

3. Prawo do wzięcia udziału

Pracownicy spółki ASUS, pracownicy jej oddziałów i/lub partnerzy, firmy i agencje współpracujące, dystrybutorzy, a także ich pracownicy są wykluczeni z udziału w tej promocji. Dilerzy handlowi i dystrybutorzy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń w imieniu swoich klientów.

Uczestniczący w promocji muszą posiadać stałe zameldowanie w kraju należącym do obszaru promocji.

Udział w promocji jest bezpłatny.

 

4. Cel promocji i zasady udziału

Uczestnik promocji otrzyma zwrot pieniędzy za pośrednictwem przelewu bankowego w PLN w zależności od zakupionego zestawu produktów (załącznik: „roszczenia”).
 

Uczestnik musi zakupić uprawniające produkty promocyjne w okresie promocji i na obszarze promocji, aby móc zrealizować swój zwrot na zasadzie cashback. On(-a) musi także do dnia 14 kwietnia 2018 r. poprosić o wypłatę zwrotu, za pośrednictwem formularza internetowego ASUS, który można znaleźć tutaj:

http://promotion.asus.com/asus_mb_intel_cpu_cashback

On(-a) musi również podać nam swoje dane osobowe, informacje na temat zakupionych produktów, w tym także: numer seryjny oraz PPID i przesłać nam ważny rachunek.

Zwrot zostanie zrealizowany w postaci przelewu bankowego w PLN na konto uczestnika promocji. Z tego względu uczestnik musi podać nam swoje numery IBAN/BIC. Pieniądze zostaną przelane wyłącznie wtedy, gdy uczestnik jest również właścicielem podanego konta bankowego.

 

Spółka ASUS jest zobowiązana do jednorazowej wypłaty pieniędzy. Jeśli przelew nie może zostać zrealizowany, spółka ASUS nie jest zobowiązana do podjęcia ponownej próby przelewu.

 

Uczestnik musi przesłać ważny rachunek. Dane osobowe na rachunku (nazwisko, adres) muszą zgadzać się danymi podanymi podczas realizacji.

Uczestnik musi zakupić produkt od sprzedawcy z siedzibą w jego kraju zameldowania.

Produkty wypożyczone lub leasingowane są wyłączone z tej promocji.

Potwierdzenie dostawy lub zrzut ekranu z zamówienia nie będą akceptowane.

Promocji tej nie można łączyć z innymi promocjami spółki ASUS.

 

5. Produkty promocyjne

Konieczny jest zakup zestawu nowych, oryginalnych produktów ASUS wyszczególnionych na liście „produktów promocyjnych”.

Firma ASUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie „produktów promocyjnych” na obszarze promocji.

Każdy uczestnik ma prawo jeden raz zrealizować swój wniosek o realizację promocji.

Jeśli uczestnik zwróci swój produkt promocyjny, to wniosek o realizację zostanie odrzucony. Środki z już zrealizowanych wniosków zostaną w takim wypadku zwrócone spółce ASUS wraz z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 312,00 PLN.

Firma ASUS wyklucza wszelką odpowiedzialność za podatki związane z niniejszą promocją, a odpowiedzialność za wszelkie roszczenia podatkowe powstałe w wyniku promocji spoczywają wyłącznie na uczestniku (odbiorcy) promocji.

 

6. Realizacja

Po zrealizowaniu wniosku uczestnik otrzyma potwierdzenie przez e-mail. Spółka ASUS sprawdza zasadność wniosku o realizację i w drugim e-mailu uczestnik zostanie powiadomiony, czy jego wniosek będzie zrealizowany, czy nie.

Po zrealizowaniu wniosku uczestnik otrzyma pieniądze przelewem.
Zazwyczaj ASUS przetwarza wnioski o realizację w przeciągu 60 dni od walidacji.

Jeśli uczestnik nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem lub swojego przelewu w tym okresie czasu, może on(-a) zwrócić się do naszego zespołu wsparcia klienta: info@asus-promotion.com.

 

7. Wcześniejsze zakończenie promocji

Spółka ASUS ma prawo zakończyć lub przerwać promocję w każdym momencie, jeśli tylko dojdzie do jakichś nieprawidłowości, zakłóceń, oszustw, ataków wirusowych lub innych incydentów, a także jeżeli zagrożone zostaną: zarządzanie, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub procedury promocji.

Nie ma możliwości wnoszenia żadnych roszczeń lub żądań związanych z wcześniejszym zakończeniem promocji.

 

8. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe takie jak nazwiska, adresy itp., będą przechowywane przez spółkę ASUS wyłącznie w ramach promocji i w zgodności z Polityką Prywatności ASUS(https://www.asus.com/pl/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy).

Dane te będą traktowane w sposób ściśle poufny i nie będą udostępnianie stronom trzecim. Po zakończeniu promocji wszystkie dane zostaną usunięte.

 

9. Zatwierdzenie

Wysyłając wniosek o realizację uczestnik potwierdza, że przeczytał(-a) i akceptuje ZiW. Spółka ASUS ma prawo do zmiany ZiW w dowolnym momencie. Jeżeli uczestnik nie zgadza się na wprowadzone zmiany, ma możliwość odwołania swojego wniosku o realizację, wysyłając e-mail na adres: info@asus-promotion.com.

 


Załącznik:

 

Produkty promocyjne i wniosek o realizację

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i7-8700K CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
MAXIMUS X FORMULA 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
MAXIMUS X CODE 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
MAXIMUS X APEX 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X HERO 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
ROG STRIX Z370-E GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-F GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-H GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
PRIME Z370-A 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
TUF Z370-PRO GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
TUF Z370-PLUS GAMING 45 55 1150 960 185 185 205 205 200 55 40
PRIME Z370-P 45 55 1150 960 185 185 205 205 200 55 40
ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC) 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-G GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-I GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45

 

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i5-8600K CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
MAXIMUS X FORMULA 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X CODE 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X APEX 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
MAXIMUS X HERO 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-E GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-F GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-H GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
PRIME Z370-A 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
TUF Z370-PRO GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
TUF Z370-PLUS GAMING 25 30 640 530 105 105 115 115 110 30 20
PRIME Z370-P 25 30 640 530 105 105 115 115 110 30 20
ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC) 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-G GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-I GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30

 

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i7-7820X CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
ROG RAMPAGE VI EXTREME 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
ROG RAMPAGE VI APEX 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
PRIME X299-DELUXE 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
ROG STRIX X299-XE GAMING 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
ROG STRIX X299-E GAMING 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
PRIME X299-A 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
TUF X299 MARK 1 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
TUF X299 MARK 2 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
WS X299 PRO 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
WS X299 PRO/SE 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75

 

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i7-5820K CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
ROG RAMPAGE V EDITION 10 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-DELUXE II 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
ROG STRIX X99 GAMING 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-A II 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
ROG RAMPAGE V EXTREME/U3.1 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
SABERTOOTH X99 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E-10G WS 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E WS/USB 3.1 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E WS 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-WS/IPMI 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-M WS 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-M WS/SE 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90

Dystrybutorzy promocyjni