Algemene Voorwaarden -"GEAR IT UP, ROG Gaming Gear Cashback"

 

Deze actie - “GEAR IT UP, ROG Gaming Gear Cashback" zal worden uitgevoerd door ASUS Global Pte. Ltd. (“ASUS”) en deelnemende Partners. Klanten accepteren de volgende Algemene Voorwaarden ("AV") via hun deelname (artikel 9: "Goedkeuring").

1. Wettelijke voorwaarden

Deze informatie over restitutie en deelname vormt, in combinatie met de ASUS Kennisgeving Gebruiksvoorwaarden en het ASUS Privacybeleid, de basis van deze AV. Door deel te nemen aan de actie gaat de klant akkoord met deze AV. ASUS mag deze AV met de juiste communicatie en aankondiging wijzigen. Deelnemers zijn verplicht om deze wijzigingen te accepteren.

2. Actieperiode en achtergrond

De actie begint om 00:01 uur Central European Time ("CET") op 6 maart 2023 en eindigt om 23:59 uur CET op 14 mei 2023 (“Actieperiode”). Het (de) actieproduct(en) (zie actieproducten) moet(en) worden aangeschaft bij een van de deelnemende dealers (zie onderstaande lijst met deelnemende dealers) binnen de "Actieperiode" en het "Actiegebied".

Alle aankopen van deelnemende dealers binnen het "Actiegebied" mogen worden geclaimd.

De factuur/kassabon van de Deelnemer moet de datum van aankoop en een geldig factuuradres vermelden.

Alle deelnemende actieproducten (bijlage "actieproducten") dienen te worden aangeschaft tussen 6 maart 2023 en 14 mei 2023, online of in een winkel binnen het actiegebied (bijlage "actiegebied").

3. Recht op deelname

ASUS-medewerkers, medewerkers van ASUS-geaffilieerden en/of -partners of samenwerkende bedrijven en agentschappen, dealers, distributeurs en hun werknemers/familieleden komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Bovendien kunnen zakelijke/commerciële klanten geen aanspraak maken op deze actie.

Deelnemers dienen inwoners te zijn van een land binnen het "Actiegebied". De deelname is gratis.

4. Onderwerp en regels voor deelname

Via hun deelname aan deze actie kunnen deelnemers een bonus ontvangen in de vorm van een geldelijke waarde in de valuta van het betreffende actiegebied, zoals vermeld in de bijlage.

De deelnemer moet binnen de “actieperiode” in het “actiegebied” ten minste één geldig “actieproduct” aanschaffen bij een van de deelnemende partners in het land van verblijf van de deelnemer en moet tussen 00:01 uur ("CET") op 20 maart 2023 en 23:59 (“CET) op 28 mei 2023 een claim indienen via het ASUS online formulier, dat hier is te vinden:

https://promotion.asus.com/nl/nl/gear-it-up-2023

Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld, met vermelding van persoonsgegevens, de vragenlijst met 2 vragen, een geldige factuur van de (online) winkel waar het (de) actieproduct(en) werd(en) gekocht, het serienummer van het ASUS-product en geldige gedetailleerde bankrekeninggegevens.

Deelnemers dienen bovendien een geldige factuur te uploaden. Persoonsgegevens op de factuur (naam, adres) moeten overeenkomen met de ingediende inwisselgegevens.

Voor deelname is een gebruikersregistratie voor het officiële ASUS VIP-account nodig. Het registratieformulier is hier te vinden: https://account.asus.com/

Na onderzoek en goedkeuring van de aanvraag zal ASUS de bonus van de deelnemer overboeken naar de door de klant opgegeven bankrekening. Dit proces kan tot 90 werkdagen duren. Indien een overboekingspoging van ASUS of de door haar aangewezen agenten mislukt, is ASUS niet verplicht een nieuwe poging te ondernemen.

Indien het een deelnemer niet is toegestaan om geldtransacties te accepteren vanwege nationale of internationale wetten of beperkingen van zijn financiële dienstverleners of de financiële dienstverlener van ASUS of zijn gemachtigde agenten, zal dit leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de actie. ASUS of zijn bevoegde agenten zijn niet verplicht om de klant hierover te informeren. Het geld zal alleen worden overgemaakt als de deelnemer tevens de eigenaar is van de bankrekening.

Facturen moeten in overeenstemming zijn met de lokale wettelijke vereisten.

5. Actieproducten

Het is noodzakelijk om een deelnemend product of productbundel te kopen die op de lijst van “actieproducten” staat vermeld. Geleende, geleasde, op proef gekregen of gebruikte producten zijn uitgesloten van de actie. Een leveringsbon, ontvangstbewijs of een orderbevestiging van een verkoopplatform (let hierop bij aankopen via internet) zijn onvoldoende bewijs van aankoop.

Producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op het intellectuele eigendom van ASUS of aan haar gelieerde ondernemingen, zijn uitgesloten van de actie.

Elke deelnemer mag slechts één (1) in aanmerking komend product per productcategorie claimen, maximaal vijf (5) in aanmerking komende producten per promotie. Herhaalde claimpogingen kunnen leiden tot diskwalificatie van alle gerelateerde promotieclaims. Als er dubbele claimpogingen worden ontdekt, kan dit ertoe leiden dat alle gerelateerde actieclaims worden gediskwalificeerd.

Indien de deelnemer het actieproduct retourneert, zal de actie-claim worden geannuleerd. Reeds uitbetaalde claims moeten worden terugbetaald aan ASUS, plus €75 extra aan administratiekosten. Daarnaast zal ASUS juridische stappen ondernemen tegen frauduleuze of onrechtmatige pogingen.

Aankopen dienen te worden gedaan bij een dealer in het land waar de deelnemer woonachtig is.

6. Inwisselen

Na het inwisselen van de claim ontvangen deelnemers een bevestiging per e-mail. Het validatieproces kan tot 20 werkdagen duren. Na het validatieproces met succes te hebben doorlopen, ontvangen deelnemers de bonus binnen 90 werkdagen als geldwaarde.

In geval van een ontbrekend of ongeldig aankoopbewijs wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht via het tijdens het online registratieproces opgegeven e-mailadres; de klant heeft dan zeven (7) dagen de tijd om een geldig aankoopbewijs in te sturen. Indien de organisator van de actie de bovengenoemde documentatie niet binnen 7 dagen ontvangt, zal de aanvraag worden afgewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om periodiek alle inboxen, inclusief de spam-map, te controleren op correcte ontvangst van alle communicatie.

Indien de deelnemer binnen 90 dagen na registratie geen cashback heeft ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om contact op te nemen met het support-team via support@asus-promotion.com, om een onderzoek te starten.

7. Vroegtijdige beëindiging

ASUS behoudt zich het recht voor om de Actie op elk moment te beëindigen of stop te zetten, na correcte communicatie en aankondiging met een vooraankondiging van 10 dagen, indien er sprake is van storingen, onderbrekingen, fraude, virussen of soortgelijke incidenten en indien de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of de procedure van de Actie in het gedrang komen. Na vroegtijdige beëindiging zijn er geen opties of claims meer mogelijk.

8. Privacy van gegevens

Deelnemers stemmen ermee in dat ASUS hun persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en andere informatie zoals vermeld op het ASUS online formulier, mag bewaren via deze actie en volgens het ASUS Privacybeleid: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

ASUS verplicht zich tot het beschermen en respecteren van de privacy. Wij streven ernaar te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacybescherming en de beveiliging van persoonlijke gegevens.  Als deelnemers hun gegevens willen verwijderen of vragen hebben over de door ASUS over hen verzamelde gegevens, kunnen zij contact opnemen met ASUS via privacy@asus.com om een dergelijk verzoek te verwerken.

9. Goedkeuring

Door het indienen van het registratieformulier verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden. ASUS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of te corrigeren. Indien deelnemers de wijziging van de deelnamevoorwaarden niet accepteren, kunnen zij hun inschrijving intrekken door een e-mail te sturen naar support@asus-promotion.com. Een beroep op de rechter is niet toegestaan.

Alle vorderingen tot schadevergoeding aan ASUS en haar werknemers of plaatsvervangende agenten in verband met de actie, om welke wettelijke reden dan ook, zijn beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid, voor zover wettelijk is toegestaan. De algemene voorwaarden en de deelname zelf zijn onderworpen aan de plaatselijke wetgeving. De bevoegde rechtbank is gevestigd in Amsterdam, Nederland.


Bijlage:

Actieproducten en claim:

I) Actielanden

  • Nederland

 

 

II) Actieproducten en Cashbackwaarde

Muizen

Product Cashback bedrag
ROG CHAKRAM X ORIGIN 30 €
ROG GLADIUS III WIRELESS AIMPOINT BLACK 40 €
ROG GLADIUS III WIRELESS AIMPOINT WHITE 40 €
ROG KERIS WIRELESS AIMPOINT BLACK 30 €
ROG KERIS WIRELESS AIMPOINT WHITE 30 €
ROG STRIX IMPACT III 10 €
ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION 40 €
+ free ROG skin in Aim Lab

Muismatten

Product Cashback bedrag
ROG HONE ACE AIM LAB EDITION 10 €

Headsets

Product Cashback bedrag
ROG DELTA S WIRELESS 40 €
ROG DELTA S CORE 20 €
ROG CETRA TRUE WIRELESS BLACK 40 €
ROG CETRA TRUE WIRELESS WHITE 40 €
ROG FUSION II 500 50 €
ROG FUSION II 300 30 €

Toetsenborden

Product Cashback bedrag
ROG CLAYMORE II 30 €
ROG STRIX FLARE II 30 €
ROG STRIX FLARE II ANIMATE 40 €
ROG FALCHION 30 €
ROG FALCHION ACE BLACK 30 €
ROG FALCHION ACE WHITE 30 €
ROG AZOTH 50 €
ROG STRIX SCOPE RX TKL WIRELESS DELUXE 30 €
ROG STRIX SCOPE NX WIRELESS DELUXE 30 €
ROG STRIX SCOPE NX TKL DELUXE 30 €
ROG STRIX SCOPE NX TKL MOONLIGHT WHITE 30 €

Gaming-stoelen

Product Cashback bedrag
ROG DESTRIER ERGO 80 €
ROG CHARIOT 60 €
ROG CHARIOT CORE 30 €

 

 

III) Lijst deelnemende dealers