Algemene Voorwaarden - "ASUS Radeon-videokaart Cashback"

Deze actie - "ASUS Radeon-videokaart Cashback" zal worden uitgevoerd door ASUS Global Pte. Ltd. ("ASUS") en in aanmerking komende partners. Klanten accepteren de volgende Algemene Voorwaarden (AV) via hun deelname (artikel 9: “Goedkeuring”).

1. Wettelijke voorwaarden

Deze informatie over restitutie en deelname vormt, in combinatie met de ASUS Kennisgeving Gebruiksvoorwaarden en het ASUS Privacybeleid, de basis van deze AV. Door deel te nemen aan de actie gaat de klant akkoord met deze AV. ASUS mag deze AV met de juiste communicatie en aankondiging wijzigen. Deelnemers zijn verplicht om deze wijzigingen te accepteren.

2. Actieperiode en achtergrond

De actie begint om 00:01 uur Central European Time ("CET") op 25 november 2019 en eindigt om 23:59 uur op 5 januari 2020 (“Actieperiode”). Het (de) actieproduct(en) (zie actieproducten) moet(en) worden aangeschaft bij één in aanmerking komende dealer (zie onderstaande dealerlijst) binnen de "Actieperiode" en het "Actiegebied".

Alle aankopen van deelnemende dealers binnen het "Actiegebied" mogen worden geclaimd.

De factuur/kassabon van de Deelnemer moet de datum van aankoop en een geldig factuuradres vermelden.

Alle in aanmerking komende actieproducten (bijlage "actieproducten") dienen te worden aangeschaft tussen 25 november 2019 en 5 januari 2020, online of in een winkel binnen het actiegebied (bijlage "actiegebied").

3. Recht op deelname

ASUS-medewerkers, medewerkers van ASUS-geaffilieerden en/of -partners of samenwerkende bedrijven en agentschappen, dealers, distributeurs en hun werknemers/familieleden komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Bovendien kunnen zakelijke/commerciële klanten geen aanspraak maken op deze actie.

Deelnemers dienen inwoners te zijn van een land binnen het “Actiegebied”. De deelname is gratis.

4. Onderwerp en regels voor deelname

Via hun deelname aan deze actie kunnen deelnemers een bonus ontvangen in de vorm van een geldelijke waarde in de valuta van het betreffende actiegebied, zoals vermeld in de bijlage.

De deelnemer moet binnen de “actieperiode” in het “actiegebied” een geldig enkelvoudig of gebundeld “actieproduct” aanschaffen bij een van de in aanmerking komende partners in het land van verblijf van de deelnemer en moet tussen 00:01 ("CET") op 9 december 2019 tot 23:59 ("CET") op 19 januari 2020 een claim indienen via het ASUS-online formulier, dat u hier kunt invullen:

https://promotion.asus.com/en/global/amdvgacashback

Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld, met vermelding van persoonlijke informatie, een geldige factuur van de handelaar (waar het (de) actieproduct(en) werd (werden) gekocht), het serienummer van het ASUS-product en geldige gedetailleerde bankrekeninggegevens.

Deelnemers dienen bovendien een geldige factuur te uploaden. Persoonlijke factuurgegevens (naam, adres) dienen overeen te komen met de ingediende terugbetalingsgegevens.

Deelname vereist een gebruikersregistratie bij het officiële ASUS VIP-account. U kunt het registratieformulier hier vinden: https://account.asus.com/

Na onderzoek en goedkeuring van de aanvraag zal ASUS de bonus van de deelnemer overboeken naar de door de klant opgegeven bankrekening. Dit proces kan tot 90 werkdagen duren. Indien een overboekingspoging van ASUS of de door haar aangewezen agenten mislukt, is ASUS niet verplicht een nieuwe poging te ondernemen.

Indien het een deelnemer niet is toegestaan om geldtransacties te accepteren vanwege nationale of internationale wetten of beperkingen van zijn financiële dienstverleners of de financiële dienstverlener van ASUS of zijn gemachtigde agenten, zal dit leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de actie. ASUS of haar bevoegde agenten zijn niet verplicht om de klant te informeren. Het geld zal alleen worden overgeboekt als de deelnemer tevens de eigenaar is van de bankrekening.

Facturen moeten in overeenstemming zijn met de lokale wettelijke vereisten. De Actie kan niet worden gecombineerd met een andere ASUS-actie.

5. Actieproducten

Het is noodzakelijk om een deelnemend product of productbundel te kopen die op de lijst van “actieproducten” staat vermeld. Geleende, geleasde, op proef gekregen of gebruikte producten zijn uitgesloten van de actie. Een leveringsbon, ontvangstbewijs of een orderbevestiging van een verkoopplatform (let hierop bij aankopen via internet) zijn geen voldoende bewijs van aankoop.
Producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op het intellectuele eigendom van ASUS of aan haar gelieerde ondernemingen, zijn uitgesloten van de actie.

Elke deelnemer kan slechts één (1) in aanmerking komend product of productbundel claimen per actie. Als er dubbele claimpogingen worden ontdekt, kan dit ertoe leiden dat alle gerelateerde actieclaims worden gediskwalificeerd.

Indien de deelnemer het actieproduct retourneert, zal de actie-claim worden geannuleerd. Reeds uitbetaalde claims moeten worden terugbetaald aan ASUS, plus €75 extra aan administratiekosten . Daarnaast zal ASUS juridische stappen ondernemen tegen frauduleuze of onrechtmatige pogingen.

De actie kan niet worden gecombineerd met een andere ASUS-actie.

Aankopen dienen te worden gedaan bij een dealer in het land waar deelnemer woonachtig is.

6. Inwisselen

Na het inwisselen van de claim ontvangen deelnemers een bevestiging per e-mail. Na het validatieproces met succes te hebben doorlopen, ontvangen deelnemers de bonus als geldwaarde. Het validatieproces kan tot 20 werkdagen duren.

In geval van een ontbrekend of ongeldig aankoopbewijs wordt de klant via e-mail op de hoogte gebracht op het tijdens het online registratieproces opgegeven e-mailadres; de klant heeft dan zeven (7) dagen de tijd om een geldig aankoopbewijs te sturen. Indien de organisator van de actie de bovengenoemde documentatie niet binnen 7 dagen ontvangt, zal de aanvraag worden afgewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om periodiek alle inboxen, inclusief de spam-map, te controleren op correcte ontvangst van alle communicatie.

Indien de deelnemer binnen 90 dagen na registratie geen cashback heeft ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om contact op te nemen met het support-team via support@asus-promotion.com, om een onderzoek te starten.

De klant heeft de mogelijkheid om de claimstatus te controleren via het gebruikersprofiel op https://promotion.asus.com

7. Vroegtijdige beëindiging

ASUS behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde te beëindigen of stop te zetten, na correcte communicatie en aankondiging met een vooraankondiging van 10 dagen, indien er sprake is van storingen, onderbrekingen, fraude, virussen of soortgelijke incidenten en indien de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of de procedure van de Actie in het gedrang komen. Na de vroegtijdige beëindiging zijn er geen opties of claims meer mogelijk.

8. Privacy van gegevens

Deelnemers stemmen ermee in dat ASUS hun persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en andere informatie zoals vermeld op het ASUS online formulier, mag bewaren via deze actie en volgens het ASUS Privacybeleid: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

ASUS verplicht zich uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij streven ernaar te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacybescherming en de beveiliging van persoonlijke gegevens.  Als u uw gegevens wilt verwijderen of vragen hebt over de door ASUS over u verzamelde gegevens, kunt u contact opnemen met ASUS via privacy@asus.com om een dergelijk verzoek te verwerken.

9. Goedkeuring

Door het indienen van het registratieformulier verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden. ASUS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te corrigeren. Indien deelnemers de wijziging van de deelnamevoorwaarden niet accepteren, kunnen zij hun inschrijving intrekken door een e-mail te sturen naar support@asus-promotion.com. Een beroep op de rechter is niet toegestaan.

Alle vorderingen tot schadevergoeding aan ASUS en haar werknemers of plaatsvervangende agenten in verband met de actie, om welke wettelijke reden dan ook, zijn beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid, voor zover wettelijk is toegestaan. De algemene voorwaarden en de deelname zelf zijn onderworpen aan de plaatselijke wetgeving. De bevoegde rechtbank is gevestigd in Amsterdam, Nederland.
 


Bijlage:

Actieproducten en claim:

I) Actielanden

 • Duitsland
 • VK
 • Zweden
 • Noorwegen
 • Denemarken
 • Finland
 • Frankrijk
 • België
 • Nederland
 • Luxemburg
 • Turkije
 • Italië
 • Spanje
 • Portugal
 • Israël
 • Polen
 • Tsjechië
 • Slowakije

II) Actieproducten en cashbackwaarde

Graphics card

Cashback Amount

ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING

€ 45

TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING

€ 45

RX5700XT-8G

€ 45

ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING

€ 45

TUF 3-RX5700-O8G-GAMING

€ 45

DUAL-RX5700-O8G

€ 45

RX5700-8G

€ 45

ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING

€ 35

ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING € 35
ROG-STRIX-RX570-8G-GAMING € 25

ROG-STRIX-RX570-O8G-GAMING

€ 25

 

III) Lijst deelnemende dealers

België

 • Alternate BE
 • Azerty
 • Coolblue
 • Megekko
 • Tones
 • SHS Computer

Nederland

 • Alternate NL
 • Azerty
 • CD-ROM-LAND
 • Coolblue
 • Informatique
 • Megekko
 • Paradigit