ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

โปรโมชั่น – ASUS Call of Duty®: Black Ops 4 game bundle “Promotion” จัดทำขึ้นโดย ASUSTeK Computer Inc.(“ASUS”).

1.ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรับรหัสเกม (รวมถึงรหัสของ ASUS และรหัสของ Activision) ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้เงื่อนไขการใช้งานของ ASUS ข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ASUS ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และเงื่อนไข การมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ASUS สามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่กำหนดโดย ASUS ได้ตลอดเวลา คุณจะถูกผูกมัดโดยการแก้ไขดังกล่าว

 

2. โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 00:00 น. (GMT + 8) และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23:59 (GMT + 8) ("ระยะเวลาโปรโมชั่น") ระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับรับรหัส ASUS จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 และจะสิ้นสุดในวันที่ 10 มกราคม 2562 ระยะเวลาใช้สิทธิ์เพื่อรับ Activision Call of Duty: รหัสการเปิดใช้งานเกม Black Ops 4 ("Activision Code") ที่ www.callofduty / bundle จะสิ้นสุดในวันที่ 12 เมษายน 2562

 

3. การส่งเสริมการขายนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในเขตพื้นที่ส่งเสริมการขายเท่านั้น เขตการส่งเสริมการขายหมายถึงทุกประเทศยกเว้นประเทศที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าของจีนและสหรัฐอเมริกา

 

4. ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ("คุณ") รับทราบสิ่งต่อไปนี้:

4.1 ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

4.2 โปรโมชั่นใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ ASUS**

 

5. คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างในเว็บไซต์ส่งเสริมการขายสำหรับการแลกรับรหัสเกม:

www.RoGxBO4.com หรือ https://promotion.asus.com/en/call-of-duty-black-ops-4-dominate-with-the-best

("เว็บไซต์ส่งเสริมการขาย")

5.1 ซื้อผลิตภัณฑ์ ASUS ที่มีสิทธิ์* ในช่วงโปรโมชั่นจากตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการในเขตส่งเสริมการขาย**

5.2 รับรหัส ASUS จากใบเสร็จรับเงิน, อีเมล, หรือ "Thank You Card" ภายในกล่อง Call of Duty: Black Ops 4 Edition (โปรดดูด้านล่างของกระบวนการต่างๆในโน้ตบุ๊ค)*

5.3 เลือกภูมิภาคของคุณจากเมนูเพื่อเข้าสู่ ASUS Code

5.4 ให้ข้อมูลที่จำเป็น

5.5 ASUS จะส่งรหัส Activision และคำแนะนำในการแลกของรางวัลตามรหัสผ่านภายใน 20 วันทำการเมื่อสิทธิ์ของคุณได้รับการยืนยันแล้ว* ขั้นตอนการตรวจสอบรหัส ASUS จะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตั้งค่าระบบครั้งแรกเมื่อคุณบูตเครื่องโน้ตบุ๊คที่ซื้อใหม่ระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่น ไม่มี ASUS Code เพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย โปรดทำตามคำแนะนำที่แสดงในอุปกรณ์เพื่อทำการแลกเงิน**ผลิตภัณฑ์ของ ASUS และขั้นตอนการแลกรับ ASUS Code อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากเลือกประเทศและทำตามคำแนะนำ

 

6. ASUS ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

7. ลูกค้าองค์กรและลูกค้าเชิงพาณิชย์ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

 

8. Activision Codes ไม่ได้มีเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อส่งต่อ; สิทธิ์ในการรับโค้ดเกมอาจถูกยกเลิกหากพบพฤติกรรมการละเมิดกฎหรือการแฮค การใช้งานซอฟท์แวร์เกมขึ้นอยู่กับการยอมรับ Software License and Service Agreement จาก Activision คุณรับรู้ว่าปัญหาใดๆเกี่ยวกับตัวเกมหรือ Software License and Service Agreement เป็นเรื่องระหว่างคุณและ Activision ASUS ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆเกี่ยวกับตัวเกมหรือ Software License and Service Agreement ที่มาจากทาง Activision

 

9. คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงและไม่ละเมิดกฎและกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้อง ASUS สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณได้ตลอดเวลาทั้งในช่วงเวลาโปรโมชั่นและหลังสิ้นสุดโปรโมชั่นไปแล้ว รวมไปถึงสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโปรโมชั่นรวมไปถึงการรับโค้ดเกมในกรณีที่มีการละเมิดกฎและข้อตกลง หรือการปลอมแปลง, หรือต้องสงสัยว่าจะทำการปลอมแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการยกเลิกของ ASUSในการบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น

 

10. ในกรณีที่คุณทำการคืนสินค้าของ ASUS การรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นจะถูกยกเลิก Activision Codes ที่ได้รับแล้วจะต้องถูกส่งคืนให้ ASUS และต้องจ่ายค่าดำเนินการเพิ่มเติมเป็นจำนวน $75.00 และ ASUS จะดำเนินการทางกฎหมายต่อการปลอมแปลงรวมไปถึงการพยายามหลอกลวง

 

โปรดเข้าไปที่ www.callofduty.com/bundle เพื่อแลกรหัสของคุณ คุณจะต้องสร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Call of Duty และเชื่อมโยงบัญชี Battle.net ของคุณ โปรดใส่รหัส Activision ของคุณลงในแบบฟอร์มและคลิกส่ง คุณจะได้รับแจ้งให้ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับ Battle.net บัญชี Battle.net ของคุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานของ Call of Duty: Black Ops 4 PC Digital Standard Edition ข้อความแสดงความสำเร็จจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันความเสร็จสมบูรณ์