ASUS MB & CPU II - Terms & Conditions [IL]

ASUS Global Pte. Ltd. תנאים והגבלות של "מבצע ההחזר הכספי של ASUS"

 

מבצע החזר כספי זה, "MB & CPU International" (מבצע לוחות אם ויחידות CPU בינלאומי) ("המבצע") מופעל על ידי ASUS Global Pte. Ltd. ("ASUS"). בעצם השתתפותם, הלקוחות מקבלים את התנאים וההגבלות הבאים ("התנאים וההגבלות").

1. תנאים משפטיים


מידע זה בנוגע להחזר הכספי ולהשתתפות מהווה את הבסיס לתנאים וההגבלות האלה, ביחד עם הודעת תנאי השימוש של ASUS ומדיניות הפרטיות של ASUS.

בעצם השתתפותו במבצע, הלקוח מקבל את התנאים וההגבלות האלה. ASUS רשאית לשנות את התנאים וההגבלות האלה בכל עת ללא הודעה מראש. המשתתפים חייבים לקבל את השינויים האלה.
 

2. תקופת המבצע ותנאיו

תקופת הרכישה היא בין 15 בינואר, 2018 ו-25 פברואר, 2018 (תאריך החשבונית). ניתן לקבל את ההחזר הכספי בין 15 בפברואר, 2018 ו-14 באפריל, 2018.

כל המוצרים הקבילים המשתתפים במבצע (ראו את הקובץ המצורף "מוצרים המשתתפים במבצע") חייבים להירכש בין 15 בינואר, 2018 ו-25 בפברואר, 2018 באינטרנט או בחנות הממוקמת באזור המבצע (ראו את הקובץ המצורף "אזור המבצע").

3. זכות ההשתתפות

עובדי ASUS, עובדים של חברותיה המסונפות ו/או עובדים של חברות שותפות שלה או של חברות המשתפות פעולה איתה, סוחריה, מפיציה ועובדיהם אינם רשאים להשתתף במבצע. סוחרים ומפיצים לא רשאים להשתתף בשם לקוחותיהם.

משתתפים חייבים להיות תושבים של מדינה באזור המבצע.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ואינה נוגעת לרכישת סחורה או שירותים.

4. התנאים והכללים להשתתפות

המשתתף יקבל החזר כספי בהעברה כספית באמצעות העברה בנקאית באירו בהתאם לחבילת המוצרים שנרכשה (ראו את הקובץ המצורף "בקשות").
 

המשתתף צריך לרכוש מוצר חוקי הכלול במבצע במהלך תקופת המבצע באזור המבצע כדי להיות זכאי להחזר הכספי. עליו לבקש את ההחזר הכספי שלו עד 14 באפריל, 2018 באמצעות הטופס המקוון של ASUS, כאן:

http://promotion.asus.com/asus_mb_intel_cpu_cashback

עליו לספק את פרטיו האישיים ומידע לגבי המוצרים שנרכשו, לרבות מספר סידורי ו-PPID, ולהעלות את החשבונית התקפה.

סכום ההחזר הכספי יועבר באירו אל חשבון הבנק של המשתתף. לכן, על המשתתף לספק את קוד IBAN/BIC שלו. כסף יועבר רק כל עוד המשתתף הוא גם בעליו של חשבון הבנק.

 

ASUS מחויבת להעביר את הכסף רק פעם אחת. אם לא ניתן להעביר את הכסף, ASUS לא מחויבת לנסות להעבירו בשנית.

 

המשתתף צריך להעלות חשבונית תקפה. הפרטים האישיים בחשבונית (שם, כתובת) חייבים לתאום לפרטים של מימוש המבצע.

המשתתף חייב לרכוש את המוצר מסוחר במדינת מגוריו.

מוצרים בשכירות אינם כלולים במבצע.

הודעת משלוח או צילום מסך של הזמנה אינם תקפים להעלאה.

לא ניתן לשלב את המבצע עם מבצע אחר של ASUS.

 

5. מוצרים המשתתפים במבצע

יש צורך לרכוש אחד מהמוצרים המקוריים של ASUS הרשומים ברשימה "מוצרים המשתתפים במבצע", או חבילה של כמה מוצרים כאלה.

ASUS לא תישא באחריות על זמינות ה"מוצרים" המשתתפים במבצע" באזור המבצע.

כל משתתף רשאי להגיש בקשה אחת בלבד.

אם המשתתף יחזיר את המוצר המשתתף במבצע, בקשת ההחזר הכספי שלו תבוטל. בקשות שכבר שולמו יועברו בחזרה ל-ASUS בתוספת דמי טיפול על סך 75 אירו.

ASUS לא נושאת באחריות על מיסים הנוגעים למבצע וכל חבות מס שנובעת מהמבצע תהיה אחריותו הבלעדית של מקבל המבצע.

6. מימוש המבצע

המשתתף מקבל הודעת אישור בדואר האלקטרוני לאחר מימוש המבצע. ASUS בודקת את מימוש המבצע והמשתתף מקבל הודעת אישור נוספת בדואר האלקטרוני המדווחת לו אם בקשתו תקפה או לא.

לאחר האימות, המשתתף יקבל את ההעברה הכספית שלו.
ASUS בדרך כלל פועלת במהלך פרק זמן של 60 יום לאחר האימות.

אם המשתתף לא קיבל הודעת אישור בדואר האלקטרוני או את כספו במסגרת הזמן הזו, הוא רשאי ליצור קשר עם צוות התמיכה בכתובת info@asus-promotion.com.

7. סיום מוקדם

ASUS זכאית לסיים את המבצע בכל עת, אם יש תקלות, הפרעות, מקרים של הונאה, וירוסים או תקריות דומות, ואם הדבר משפיע על הניהול, האבטחה, ההוגנות, התקינות או ההליכים של המבצע.

לא ניתן לבוא אל ASUS בטענות או להגיש תביעות נגדה במקרה של סיום מוקדם.

8. פרטיות נתונים

ASUS תשמור נתונים פרטיים כגון שמות, כתובות וכו' רק למען המבצע ורק בהתאם למדיניות הפרטיות של ASUS (https://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy).

נתונים אלה יישמרו בסודיות מוקפדת ולא יימסרו לגורמים אחרים. לאחר סיום המבצע, כל הנתונים יימחקו.

9. אישור

על ידי שליחת טופס הבקשה, המשתתף מאשר שהוא קרא וקיבל את התנאים וההגבלות. ASUS זכאית לשנות את התנאים וההגבלות בכל עת. אם המשתתף לא מסכים עם השינויים, הוא רשאי לבטל את בקשתו על ידי שליחת הודעה לכתובת info@asus-promotion.com.


קובץ מצורף:

 

מוצרים המשתתפים במבצע ובקשות

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i7-8700K CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
MAXIMUS X FORMULA 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
MAXIMUS X CODE 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
MAXIMUS X APEX 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X HERO 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
ROG STRIX Z370-E GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-F GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-H GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
PRIME Z370-A 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
TUF Z370-PRO GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
TUF Z370-PLUS GAMING 45 55 1150 960 185 185 205 205 200 55 40
PRIME Z370-P 45 55 1150 960 185 185 205 205 200 55 40
ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC) 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-G GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-I GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45

 

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i5-8600K CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
MAXIMUS X FORMULA 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X CODE 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X APEX 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
MAXIMUS X HERO 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-E GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-F GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-H GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
PRIME Z370-A 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
TUF Z370-PRO GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
TUF Z370-PLUS GAMING 25 30 640 530 105 105 115 115 110 30 20
PRIME Z370-P 25 30 640 530 105 105 115 115 110 30 20
ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC) 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-G GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-I GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30

 

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i7-7820X CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
ROG RAMPAGE VI EXTREME 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
ROG RAMPAGE VI APEX 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
PRIME X299-DELUXE 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
ROG STRIX X299-XE GAMING 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
ROG STRIX X299-E GAMING 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
PRIME X299-A 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
TUF X299 MARK 1 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
TUF X299 MARK 2 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
WS X299 PRO 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
WS X299 PRO/SE 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75

 

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i7-5820K CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
ROG RAMPAGE V EDITION 10 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-DELUXE II 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
ROG STRIX X99 GAMING 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-A II 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
ROG RAMPAGE V EXTREME/U3.1 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
SABERTOOTH X99 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E-10G WS 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E WS/USB 3.1 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E WS 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-WS/IPMI 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-M WS 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-M WS/SE 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90

סוחרי המבצע

 • Israel
  • BIT FOR YOY
  • CALLTECH COMPUTERS
  • Dealer 4 U
  • IVORY
  • KSP
  • OR PC
  • PLONTER
  • RSM
  • SPEED COMPUTERS
  • StartPC