תקנון, תנאים והגבלות – "ASUS Graphics Cards & Monitors G-sync" (מבצע החזר כספי על רכישה של מסכי מחשב G-sync וכרטיסי מסך מתוצרת ASUS)

 

 

מבצע החזר כספי זה, "ASUS Graphics Cards & Monitors G-sync" (מבצע החזר כספי על רכישה של מסכי מחשב G-sync וכרטיסי מסך מתוצרת ASUS), יופעל על ידי ASUS Global Pte. Ltd. ("ASUS") ושותפים כשירים. בעצם השתתפותם, הלקוחות מקבלים את התנאים וההגבלות הבאים (סעיף 9: "אישור").

1. תנאים משפטיים

מידע זה בנוגע להחזר הכספי ולהשתתפות מהווה את הבסיס לתנאים וההגבלות האלה, ביחד עם הודעת תנאי השימוש של ASUS ומדיניות הפרטיות של ASUS. בעצם השתתפותו במבצע, הלקוח מקבל את התנאים וההגבלות האלה. ASUS רשאית לשנות את התנאים וההגבלות האלה ולהודיע ולהכריז על כך כראוי. המשתתפים חייבים לקבל את השינויים האלה.

2. תקופת המבצע ותנאיו

המבצע מתחיל בשעה 00:01 לפי שעון מרכז אירופה ("CET") ב-25 למאי 2020, ומסתיים בשעה 23:59 CET ב- 21 ליוני 2020 ("תקופת המבצע"). יש לרכוש את המוצרים המשתתפים במבצע (ראה "מוצרים המשתתפים במבצע") ממשווקים מורשים נבחרים (ראה את רשימת משווקים מורשים נבחרים בהמשך) במהלך "תקופת המבצע" ובתוך "אזור המבצע".

כל הרכישות ממשווקים מורשים נבחרים בתוך "אזור המבצע" כשירות להגשת בקשה.

החשבונית/קבלה של המשתתפים חייבת לציין את תאריך הרכישה וכן כתובת חיוב תקפה.

כל המוצרים הקבילים המשתתפים במבצע (ראו את הקובץ המצורף "מוצרים המשתתפים במבצע") חייבים להירכש בין ה 25 במאי 2020 ועד ה 21 ביוני 2020, באינטרנט או בחנות הממוקמת באזור המבצע (ראו את הקובץ המצורף "אזור המבצע").

3. זכות ההשתתפות

עובדי ASUS, עובדים של חברותיה המסונפות של ASUS ו/או עובדים/קרובי משפחה של עובדים של חברות שותפות שלה או של חברות המשתפות פעולה איתה, סוחריה, מפיציה ועובדיהם אינם רשאים להשתתף במבצע. יתרה מזאת, לקוחות ארגוניים/מסחריים אינם מורשים להגיש בקשה במבצע זה.

משתתפים חייבים להיות תושבים של מדינה ב"אזור המבצע". ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

4. התנאים והכללים להשתתפות

בהשתתפותם במבצע זה, ייתכן שמשתתפים יקבלו בונוס בדמות ערך כספי במטבע של אזור המבצע הרלוונטי, כמפורט בקובץ המצורף.

המשתתף צריך לרכוש "מוצר המשתתף במבצע" תקף, לבדו או בחבילה, במהלך "תקופת המבצע", ב"אזור המבצע", מאחד מהמשווקים המורשים הנבחרים, במדינת המגורים של המשתתף, ועליו להגיש את הבקשה בין 00:01 (CET) ב-25 במאי 2020 ו-23:59 (CET) ב-21 ביוני 2020 דרך הטופס האינטרנטי של ASUS, כאן:

https://promotion.asus.com/he/il/lcdvga-q2-2020

יש למלא את הטופס כולו כראוי, תוך ציון פרטים אישיים, חשבונית תקפה מהסוחר (שממנו נרכשו המוצרים), המספר הסידורי של מוצר ASUS ופרטי חשבון בנק מפורטים תקפים.

יתר על כן, המשתתף צריך להעלות חשבונית תקפה. הפרטים האישיים בחשבונית (שם, כתובת) חייבים לתאום לפרטים של מימוש המבצע שהוגשו.

ההשתתפות דורשת רישום משתמש לחשבון במועדון ה-VIP הרשמי של ASUS. תוכל למצוא טופס רישום כאן: https://account.asus.com/

לאחר שההגשה תיבדק ותאושר, ASUS תעביר את הבונוס של המשתתף לחשבון הבנק שהלקוח יציין. תהליך זה יכול להימשך עד 90 ימי עסקים. במקרה שניסיון העברה על ידי ASUS או על ידי סוכניה המוגדרים ייכשל, ASUS אינה מחויבת לבצע ניסיון נוסף.

אם משתתף אינו מורשה לקבל עסקאות כספים משום חוקים לאומיים או בינלאומיים או מגבלות של ספק השירותים הפיננסיים שלו או של ספק השירותים הפיננסיים של ASUS את של סוכניה המורשים, הדבר יגרום להסרתך המיידית ממבצע זה. ASUS או סוכניה המורשים אינם מחויבים לדווח ללקוח. כסף יועבר רק כל עוד המשתתף הוא גם בעליו של חשבון הבנק.

חשבוניות חייבות לעמוד בדרישות החוקיות המקומיות. לא ניתן לשלב את המבצע עם מבצע אחר של ASUS.

5. מוצרים המשתתפים במבצע

יש צורך לרכוש מוצר נפרד או מוצר הכלול בחבילה המשתתפים במבצע, המפורטים ברשימה "מוצרים המשתתפים במבצע". מוצרים בשכירות או ליסינג, דוגמיות מוצרים או מוצרים משומשים אינם נכללים במבצע. תעודת משלוח, קבלה או אישור הזמנה של פלטפורמת מכירות (בעת רכישה באינטרנט) אינם הוכחת רכישה מספקת.

מוצרים שמפרים את זכויות הקניין הרוחני של ASUS או של החברות המסונפות לה בכל אופן אינם נכללים במבצע.

כל משתתף רשאי להגיש בקשה על מוצר כשיר אחד (1) הנמכר לבדו או בחבילה בכל מבצע. כל ניסיון בקשה כפול שיימצא עלול לגרום לפסילת כל בקשות המבצע הקשורות.

אם המשתתף יחזיר את המוצר המשתתף במבצע, בקשת המבצע שלו תבוטל. בקשות שכבר שולמו יועברו בחזרה ל-ASUS בתוספת דמי טיפול על סך 75 אירו. לצד זאת, ASUS תנקוט צעדים משפטיים נגד ניסיונות הונאה או פגיעה.

לא ניתן לשלב את המבצע עם מבצע אחר של ASUS.

המשתתף חייב לרכוש את המוצר מסוחר במדינת מגוריו.

6. מימוש המבצע

המשתתף מקבל הודעת אישור בדואר האלקטרוני לאחר מימוש בקשתו. לאחר שהמשתתף יעבור בהצלחה את תהליך האימות, הוא יקבל את הבונוס שלו כערך כספי. תהליך האימות יכול להימשך עד 20 ימי עסקים.

במקרה של הוכחת רכישה חסרה או לא תקינה, הלקוח יקבל הודעה בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שסיפק במהלך תהליך הרישום האינטרנטי; לאחר מכן, יהיו ללקוח שבעה (1) ימים לשלוח הוכחת רכישה תקינה. אם מפעיל המבצע לא יקבל את המסמכים שצוינו לעיל בתוך 7 ימים, ההגשה תידחה. באחריותו של הלקוח לבדוק מעת לעת את כל תיבות הדואר הנכנסות שלו, לרבות תיקיית דואר הזבל, כדי להבטיח את קבלתן התקינה של כל ההודעות.

אם המשתתף לא קיבל את ההחזר הכספי שלו בתוך 90 יום מרישומו, באחריות המשתתף ליצור קשר עם צוות התמיכה בכתובת support@asus-promotion.com כדי ליזום חקירה.

המשתתף יכול לבדוק את מצב הבקשה שלו בפרופיל המשתמש שלו באתר https://promotion.asus.com

7. סיום מוקדם

ASUS שומרת לעצמה את הזכות לסיים את המבצע בכל עת, לאחר הודעה והכרה הולמות 10 ימים מראש, אם יש תקלות, הפרעות, מקרים של הונאה, וירוסים או תקריות דומות, ואם הדבר משפיע על הניהול, האבטחה, ההוגנות, התקינות או ההליכים של המבצע. לא ניתן לבוא בטענות במקרה של סיום מוקדם.

8. פרטיות נתונים

המשתתפים מסכימים ש-ASUS תשמור את הנתונים האישיים שלהם, כגון שמות, כתובות ומידע נוסף המפורט בטופס האינטרנטי של ASUS למשך מבצע זה ובהתאם למיניות הפרטיות של ASUS: https://www.asus.com/il/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

ASUS מסורה להגנה על הפרטיות שלך ולכיבודה. אנחנו עושים מאמץ לציית לכל החוקים הישימים בנוגע להגנה על פרטיות ואבטחת מידע אישי. אם תרצה למחוק את המידע שלך או אם יש לך שאלות לגבי המידע שלך הנאסף על ידי ASUS, תוכל לפנות ל-ASUS בכתובת privacy@asus.com כדי לעבד בקשה כזו.

 

9. אישור

בהגשת טופס הרישום, המשתתף מכריז שהוא קרא את תנאי ההשתתפות האלה וכי הוא מקבל אותם. ASUS שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן את התנאים וההגבלות הללו בכל עת. אם המשתתף אינו מקבל את השינוי לתנאי ההשתתפות, הוא יכול לבטל את רישומו על ידי שליחת הודעה לכתובת support@asus-promotion.com. פנייה לבתי המשפט אינה מורשית.

כל תביעת נזיקין המוגשת נגד ASUS, עובדיה או סוכניה הפועלים בשמה בנוגע למבצע זה, מכל סיבה משפטית שהיא, מוגבלים למקרים של כוונה או רשלנות חמורה במידה המותרת בחוק. התנאים וההגבלות, כמו גם ההשתתפות עצמה, כפופים לחוק המקומי. תחום הסמכות הוא אמסטרדם, הולנד.

 

קובץ מצורף:

מוצרים המשתתפים במבצע ובקשות:

א) מוצרים המשתתפים במבצע וערכם למטרות החזר כספי

Graphics Card Cashback
ROG-STRIX-RTX2080S-O8G-GAMING ILS 190
ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING ILS 190
ROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMING ILS 190
ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING ILS 150
ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING ILS 150
ROG-STRIX-RTX2070S-8G-GAMING ILS 150
DUAL-RTX2070S-O8G-EVO ILS 150
DUAL-RTX2070S-A8G-EVO ILS 150
DUAL-RTX2070S-8G-EVO ILS 150
ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-GAMING ILS 115
ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-EVO-GAMING ILS 115
ROG-STRIX-RTX2060S-8G-EVO-GAMING ILS 115
ROG-STRIX-RTX2060-O6G-EVO-GAMING ILS 115
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-EVO-GAMING ILS 115
ROG-STRIX-RTX2060-6G-EVO-GAMING ILS 115
ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING ILS 75
ROG-STRIX-GTX1660S-A6G-GAMING ILS 75
ROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMING ILS 75

 

Monitor Cashback
ROG SWIFT PG65UQ ILS 1140
ROG SWIFT PG35VQ ILS 760
ROG SWIFT PG43UQ ILS 380
ROG SWIFT PG349Q ILS 380
ROG STRIX XG27UQ ILS 190
ROG SWIFT PG279QE ILS 190
ROG STRIX XG279Q ILS 190
ROG SWIFT PG278QE ILS 190
ROG SWIFT PG258Q ILS 190
ROG STRIX XG258Q ILS 115
ROG STRIX XG248Q ILS 115
ROG SWIFT PG248Q ILS 115
VG27BQ ILS 115
VG27AQ ILS 115
VG279QM ILS 115
VG259QM ILS 115
VG278QR ILS 75
VG278Q ILS 75
VG258QR ILS 75
VG248QG ILS 75

 

 

ב) חנויות ומשווקים מורשים נבחרים