תנאים והגבלות – "ASUS MB & AMD Ryzen CPU Cashback" (מבצע החזר כספי של לוח אם מתוצרת ASUS ו-CPU מסוג AMD Ryzen)

 

מבצע החזר כספי זה, "ASUS MB & AMD Ryzen CPU Cashback" (מבצע החזר כספי של לוח אם מתוצרת ASUS ו-CPU מסוג AMD Ryzen), יופעל על ידי ASUS Global Pte. Ltd. ("ASUS") ומשווקים מורשים נבחרים. בעצם השתתפותם, הלקוחות מקבלים את התנאים וההגבלות הבאים (סעיף 9: "אישור"). אישור

1. תנאים משפטיים

מידע זה בנוגע להחזר הכספי ולהשתתפות מהווה את הבסיס לתנאים וההגבלות האלה, ביחד עם הודעת תנאי השימוש של ASUS ומדיניות הפרטיות של ASUS. בעצם השתתפותו במבצע, הלקוח מקבל את התנאים וההגבלות האלה. ASUS רשאית לשנות את התנאים וההגבלות האלה ולהודיע ולהכריז על כך כראוי. המשתתפים חייבים לקבל את השינויים האלה.

2. תקופת המבצע ותנאיו

המבצע מתחיל בשעה 00:01 שעון מרכז אירופה (CET) ב-16 בספטמבר 2019, ומסתיים בשעה 23:59 CET ב-27 באוקטובר 2019 ("תקופת המבצע"). יש לרכוש את המוצרים המשתתפים במבצע (ראה "מוצרים המשתתפים במבצע") ממשווקים מורשים נבחרים (ראה את רשימת משווקים מורשים נבחרים להלן) במהלך "תקופת המבצע" ובתוך "אזור המבצע".

כל הרכישות ממשווקים מורשים נבחרים בתוך "אזור המבצע" כשירות להגשת בקשה.

החשבונית/קבלה של המשתתפים חייבת לציין את תאריך הרכישה וכן כתובת מגורים תקפה.

כל המוצרים הקבילים המשתתפים במבצע (ראו את הקובץ המצורף "מוצרים המשתתפים במבצע") חייבים להירכש בין 16 בספטמבר 2019 ו-27 באוקטובר 2019 באינטרנט או בחנות הממוקמת באזור המבצע (ראו את הקובץ המצורף "אזור המבצע").

3. זכות ההשתתפות

עובדי ASUS, עובדים של חברותיה המסונפות של ASUS ו/או עובדים/קרובי משפחה של עובדים של חברות שותפות שלה או של חברות המשתפות פעולה איתה, סוחריה, מפיציה ועובדיהם אינם רשאים להשתתף במבצע. יתרה מזאת, לקוחות ארגוניים/מסחריים אינם מורשים להגיש בקשה במבצע זה.

משתתפים חייבים להיות תושבים של מדינה ב"אזור המבצע". ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

4. התנאים והכללים להשתתפות

בהשתתפותם במבצע זה, ייתכן שמשתתפים יקבלו בונוס בדמות ערך כספי במטבע של אזור המבצע הרלוונטי, כמפורט בקובץ המצורף.

המשתתף צריך לרכוש "מוצר המשתתף במבצע" תקף, לבדו או בחבילה, במהלך "תקופת המבצע", ב"אזור המבצע", מאחד המשווקים המורשים הנבחרים, במדינת המגורים של המשתתף, ועליו להגיש את הבקשה בין 00:01 (CET) ב-16 בספטמבר 2019 ו-23:59 (CET) ב-27 באוקטובר 2019 דרך הטופס האינטרנטי של ASUS, כאן:

https://promotion.asus.com/en/global/amdcashback

יש למלא את הטופס כולו כראוי, תוך ציון פרטים אישיים, חשבונית תקפה מהמשווק המורשה (שממנו נרכשו המוצרים), המספר הסידורי של מוצר ASUS ופרטי חשבון בנק מפורטים תקפים.

יתר על כן, המשתתף צריך להעלות חשבונית תקפה. הפרטים האישיים בחשבונית (שם, כתובת) חייבים לתאום לפרטים של מימוש המבצע שהוגשו.

ההשתתפות דורשת רישום משתמש לחשבון במועדון ה-VIP הרשמי של ASUS. תוכל למצוא טופס רישום כאן: https://account.asus.com/

לאחר שההגשה תיבדק ותאושר, ASUS תעביר את הבונוס של המשתתף לחשבון הבנק שהלקוח יציין. תהליך זה יכול להימשך עד 90 ימי עסקים. במקרה שניסיון העברה על ידי ASUS או על ידי סוכניה המוגדרים ייכשל, ASUS אינה מחויבת לבצע ניסיון נוסף.

אם משתתף אינו מורשה לקבל עסקאות כספים בשל חוקים לאומיים או בינלאומיים או מגבלות של ספק השירותים הפיננסיים שלו או של ספק השירותים הפיננסיים של ASUS או של סוכניה המורשים, הדבר יגרום להסרתך המיידית ממבצע זה. ASUS או סוכניה המורשים אינם מחויבים לדווח ללקוח. כסף יועבר רק כל עוד המשתתף הוא גם בעליו של חשבון הבנק.

חשבוניות חייבות לעמוד בדרישות החוקיות המקומיות. לא ניתן לשלב את המבצע עם מבצע אחר של ASUS.

5. מוצרים המשתתפים במבצע

יש צורך לרכוש מוצר נפרד או מוצר הכלול בחבילה המשתתפים במבצע, המפורטים ברשימה "מוצרים המשתתפים במבצע". מוצרים בשכירות או ליסינג, דוגמיות מוצרים או מוצרים משומשים אינם נכללים במבצע. תעודת משלוח, קבלה או אישור הזמנה של פלטפורמת מכירות (בעת רכישה באינטרנט) אינם הוכחת רכישה מספקת.

מוצרים שמפרים את זכויות הקניין הרוחני של ASUS או של החברות המסונפות לה בכל אופן אינם נכללים במבצע.

כל משתתף רשאי להגיש בקשה על מוצר כשיר אחד (1) הנמכר לבדו או בחבילה בכל מבצע. כל ניסיון בקשה כפול שיימצא עלול לגרום לפסילת כל בקשות המבצע הקשורות.

אם המשתתף יחזיר את המוצר המשתתף במבצע, בקשת המבצע שלו תבוטל. בקשות שכבר שולמו יועברו בחזרה ל-ASUS בתוספת דמי טיפול על סך 75 אירו. לצד זאת, ASUS תנקוט צעדים משפטיים נגד ניסיונות הונאה או פגיעה.

לא ניתן לשלב את המבצע עם מבצע אחר של ASUS.

המשתתף חייב לרכוש את המוצר ממשווק מורשה נבחר במדינת מגוריו.

6. מימוש המבצע

המשתתף מקבל הודעת אישור בדואר האלקטרוני לאחר מימוש בקשתו. לאחר שהמשתתף יעבור בהצלחה את תהליך האימות, הוא יקבל את הבונוס שלו כערך כספי. תהליך האימות יכול להימשך עד 20 ימי עסקים.

במקרה של הוכחת רכישה חסרה או לא תקינה, הלקוח יקבל הודעה בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שסיפק במהלך תהליך הרישום האינטרנטי; לאחר מכן, יהיו ללקוח שבעה (1) ימים לשלוח הוכחת רכישה תקינה. אם מפעיל המבצע לא יקבל את המסמכים שצוינו לעיל בתוך 7 ימים, ההגשה תידחה. באחריותו של הלקוח לבדוק מעת לעת את כל תיבות הדואר הנכנסות שלו, לרבות תיקיית דואר הזבל, כדי להבטיח את קבלתן התקינה של כל ההודעות.

אם המשתתף לא קיבל את ההחזר הכספי שלו בתוך 90 יום מרישומו, באחריות המשתתף ליצור קשר עם צוות התמיכה בכתובת support@asus-promotion.com כדי ליזום חקירה.

המשתתף יכול לבדוק את מצב הבקשה שלו בפרופיל המשתמש שלו באתר https://promotion.asus.com

7. סיום מוקדם

ASUS שומרת לעצמה את הזכות לסיים את המבצע בכל עת, לאחר הודעה והכרה הולמות 10 ימים מראש, אם יש תקלות, הפרעות, מקרים של הונאה, וירוסים או תקריות דומות, ואם הדבר משפיע על הניהול, האבטחה, ההוגנות, התקינות או ההליכים של המבצע. לא ניתן לבוא בטענות במקרה של סיום מוקדם.

8. פרטיות נתונים

המשתתפים מסכימים ש-ASUS תשמור את הנתונים האישיים שלהם, כגון שמות, כתובות ומידע נוסף המפורט בטופס האינטרנטי של ASUS למשך מבצע זה ובהתאם למיניות הפרטיות של ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

ASUS מסורה להגנה על הפרטיות שלך ולכיבודה. אנחנו עושים מאמץ לציית לכל החוקים הישימים בנוגע להגנה על פרטיות ואבטחת מידע אישי. אם תרצה למחוק את המידע שלך או אם יש לך שאלות לגבי המידע שלך הנאסף על ידי ASUS, תוכל לפנות ל-ASUS בכתובת privacy@asus.com כדי לטפל בבקשה כזו.

9. אישור

בהגשת טופס הרישום, המשתתף מכריז שהוא קרא את תנאי ההשתתפות האלה וכי הוא מקבל אותם. ASUS שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן את התנאים וההגבלות הללו בכל עת. אם המשתתף אינו מקבל את השינוי לתנאי ההשתתפות, הוא יכול לבטל את רישומו על ידי שליחת הודעה לכתובת support@asus-promotion.com. פנייה לבתי המשפט אינה מורשית.

כל תביעת נזיקין המוגשת נגד ASUS, עובדיה או סוכניה הפועלים בשמה בנוגע למבצע זה, מכל סיבה משפטית שהיא, מוגבלים למקרים של כוונה או רשלנות חמורה במידה המותרת בחוק. התנאים וההגבלות, כמו גם ההשתתפות עצמה, כפופים לחוק המקומי. תחום הסמכות הוא אמסטרדם, הולנד.


קובץ מצורף:

מוצרים המשתתפים במבצע ובקשות:

I) מוצרים המשתתפים במבצע וערכם למטרות החזר כספי

X399 Motherboards + Ryzen CPU

Motherboard & CPU Threadripper
2990WX
Threadripper
2970WX
Threadripper
2950X
Threadripper
2920X
Threadripper
1950X
Threadripper
1920X
Threadripper
1900X
ROG ZENITH EXTREME ALPHA ILS 1250 ILS 960 ILS 875 ILS 525 ILS 610 ILS 525 ILS 470
ROG ZENITH EXTREME ILS 1185 ILS 925 ILS 840 ILS 490 ILS 575 ILS 490 ILS 435
ROG STRIX X399-E GAMING ILS 1135 ILS 875 ILS 785 ILS 435 ILS 525 ILS 435 ILS 385
PRIME X399-A ILS 1080 ILS 820 ILS 735 ILS 385 ILS 470 ILS 385 ILS 330

X470 Motherboards + Ryzen CPU

Motherboard & CPU Ryzen 7
2700X
Ryzen 7
2700
Ryzen 5
2600X
Ryzen 5
2600
Ryzen 5
2400G
ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI) ILS 350 ILS 315 ILS 280 ILS 260 ILS 260
ROG CROSSHAIR VII HERO ILS 330 ILS 295 ILS 260 ILS 245 ILS 245
ROG STRIX X470-F GAMING ILS 295 ILS 260 ILS 225 ILS 210 ILS 210
ROG STRIX X470-I GAMING ILS 295 ILS 260 ILS 225 ILS 210 ILS 210
PRIME X470-PRO ILS 280 ILS 245 ILS 210 ILS 190 ILS 190
TUF X470-PLUS GAMING ILS 260 ILS 225 ILS 190 ILS 175 ILS 175

B450 Motherboards + Ryzen CPU

Motherboard & CPU Ryzen 7
2700X
Ryzen 7
2700
Ryzen 5
2600X
Ryzen 5
2600
Ryzen 5
2400G
ROG STRIX B450-E GAMING ILS 315 ILS 280 ILS 245 ILS 225 ILS 225
ROG STRIX B450-F GAMING ILS 260 ILS 225 ILS 190 ILS 175 ILS 175
ROG STRIX B450-I GAMING ILS 260 ILS 225 ILS 190 ILS 175 ILS 175
TUF B450-PRO GAMING ILS 245 ILS 210 ILS 175 ILS 155 ILS 155
TUF B450-PLUS GAMING ILS 225 ILS 190 ILS 155 ILS 140 ILS 140
TUF B450M-PRO GAMING ILS 225 ILS 190 ILS 155 ILS 140 ILS 140
TUF B450M-PLUS GAMING ILS 225 ILS 190 ILS 155 ILS 140 ILS 140

X570 Motherboards

Motherboard Cashback
ROG CROSSHAIR VIII FORMULA ILS 245
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) ILS 225
ROG CROSSHAIR VIII HERO ILS 210
ROG STRIX X570-E GAMING ILS 190
ROG STRIX X570-F GAMING ILS 175
TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) ILS 155
TUF GAMING X570-PLUS ILS 140
PRIME X570-PRO ILS 140
PRO WS X570-ACE ILS 140
PRIME X570-P ILS 105
ROG CROSSHAIR VIII IMPACT ILS 105
ROG STRIX X570-I GAMING ILS 70

II) חנויות ומשווקים מורשים נבחרים

 • ישראל
  • ALMASRI GROUP
  • IVORY
  • KSP (P.S.D.S.)
  • Plonter Technologies LTD
  • R.S.M
  • START COMPUTERS
  • YAHAV COMPUTERS