Zasady i warunki promocji

Promocja ASUS z kodem do gry Call of Duty®: Black Ops 4 („Promocja”) jest organizowana przez ASUSTeK Computer Inc. („ASUS”).

1. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa i odbioru swoich kodów do gry (w tym kodu ASUS oraz kodu Activision), w związku z tą konkretną promocją, Zasady Korzystania z Serwisu ASUS oraz Polityka Prywatności ASUS, są częścią Zasad i warunków niniejszej promocji („Zasady i warunki”). Udział w tej promocji jest równoznaczny z akceptacją wyżej wymienionych Zasad i warunków. Spółka ASUS może w każdej chwili zmienić Zasady i Warunki lub inne ustalane przez nią reguły. Wszelkie tego typu zmiany obowiązują wszystkich uczestników promocji.

2. Promocja rozpoczyna się dnia 10 września 2018 r. o godzinie 00:00 (czasu GMT+8) i kończy się 31 grudnia 2018 r. o godz. 23:59 (czasu GMT+8) („Okres promocji”). Okres realizacji promocji i odbierania swoich kodów ASUS rozpoczyna się dnia 31 września 2018 r. i kończy się 10 stycznia 2019 r. Okres wykorzystywania otrzymanych kodów promocyjnych do aktywacji gry Call of Duty®: Black Ops 4 („kodów Activision”) na stronie internetowej www.callofduty.com/bundle zakończy się dnia 12 kwietnia 2019 r.

3. Promocja odbędzie się wyłącznie na obszarach objętych promocją. Definicja obszaru objętego promocją: wszystkie kraje, za wyjątkiem Chin lub krajów, na które USA nałożyły embargo handlowe.

4. Osoby, które chciałyby wziąć udział w tej Promocji w Okresie promocji („Ty”), zgadzają się z następującymi zasadami:

4.1 Musisz być traktowany(-a) jako osoba dorosła zgodnie z prawem swojego kraju zamieszkania.

4.2 Promocja dotyczy zakupu kwalifikującego się produktu ASUS **.

4.3 Zgłoszony produkt został zakupiony u jednego ze wskazanych dewalerów na Terytorium Promocji

4.4 Faktura / paragon musi podawać datę zakupu i ważny adres rozliczeniowy oraz musi odpowiadać lokalnym wymogom prawnym.

4.5 W ramach Promocji możesz zgłosić jeden (1) produkt ASUS objęty promocją.

4.6 Kupowanie kwalifikujących się produktów ASUS i zgłoszenie musi być dokonane w Twoim kraju zamieszkania i tylko u dealerów uczestniczących w Promocji w Twoim kraju zamieszkania

4.7 Promocja nie łączy się z inną promocją ASUS.

5. Musisz wykonać następujące kroki na Witrynie promocji, aby uzyskać swoje kody aktywacyjne do gry: www.ROGxBO4.com lub https://promotion.asus.com/en/call-of-duty-black-ops-4-dominate-with-the-best („Witryna promocji”)

5.1 Zakupić objęty promocją produkt ASUS* w Okresie promocji – od uczestniczącego w promocji dystrybutora/sprzedawcy na Obszarze promocji**.

5.2 Uzyskać kod ASUS ze swojego rachunku, dowodu sprzedaży, e-maila lub „karty z podziękowaniem”, którą znajdziesz wewnątrz pudełka ze swoim produktem (dla klientów detalicznych) w wersji Call of Duty®: Black Ops 4 Standard Edition (poniżej znajdziesz różne procedury dla notebooków i komputerów stacjonarnych) *

5.3 Wybrać swój region z menu rozwijanego, aby wprowadzić kod ASUS.

5.4 Podać wymagane informacje.

5.5 Firma ASUS wyśle Ci e-maila z Twoimi kodami Activision oraz instrukcjami dotyczącymi ich wykorzystania w ciągu 20 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez ASUS spełnienia wymogów promocji.

* Proces weryfikacji kodu ASUS jest częścią pierwszej procedury Konfiguracji Systemu po uruchomieniu nowo zakupionego notebooka lub komputera stacjonarnego w Okresie Promocji. Dystrybutorzy/sprzedawcy nie dostarczą żadnego dodatkowego kodu ASUS. Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na opakowaniach urządzeń, aby skutecznie wykorzystać swój kod.

**Proces wykorzystania kodu ASUS oraz swojego Produktu ASUS może się różnić w zależności od regionu. Szczegółowe informacje znajdziesz po wyborze swojego kraju. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

6. Spółka ASUS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji bez wcześniejszego powiadomienia.

7. Klienci korporacyjni / komercyjni nie mogą zgłaszać roszczeń w tej Promocji

8. Kody Activision nie są przeznaczone do sprzedaży lub transferu; jakiekolwiek zachowanie oszukańcze lub hakerskie zostanie uznane za zrzeczenie się prawa do uzyskania kodu aktywacyjnego. Korzystanie z gry wymaga akceptacji licencji na oprogramowanie i umowy serwisowej dostarczonej przez Activision. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie problemy związane z grą lub Licencją na oprogramowanie i Umową serwisową powinny istnieć wyłącznie między Użytkownikiem a Activision. ASUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z grą lub Licencją na oprogramowanie i umową serwisową świadczoną przez Activision.

9. Musisz zawsze postępować zgodnie z Zasadami i warunkami oraz nie możesz naruszać żadnych obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Spółka ASUS zachowuje sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości Twojej kwalifikacji do promocji w dowolnym czasie w Okresie trwania promocji lub po jego zakończeniu. Spółka ASUS zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Ciebie z udziału w tej Promocji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym również do anulowania kwalifikacji do odbioru kodów do gry, jeśli nie będziesz postępować zgodnie z Zasadami i warunkami lub dojdzie do jakiegokolwiek wykroczenia w postaci manipulacji albo zaistnieje podejrzenie ingerencji w Promocję. Brak wprowadzenia w życie przez spółkę ASUS jakichkolwiek przysługujących jej praw nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez nią tych praw.

10. W przypadku zwrotu kwalifikującego się produktu ASUS roszczenie dotyczące promocji zostanie anulowane. Już zgłoszone kody Activision muszą zostać zwrócone firmie ASUS plus dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 75,00 USD. Oprócz tego firma ASUS podejmie kroki prawne przeciwko opróbom oszustwa lub nadużycia.

 

Odwiedź stronę internetową www.callofduty.com/bundle, aby wykorzystać swój kod. Musisz zarejestrować się lub zalogować do swojego konta w Call of Duty® i połączyć je ze swoim kontem w serwisie Battle.net. Wprowadź do formularza swój kod Activision i kliknij „prześlij”. Zostaniesz poproszony(-a) o zalogowanie się do swojego konta w serwisie Battle.net Po zalogowaniu się, do Twojego konta w serwisie Battle.net zostanie dodana gra Call of Duty®: Black Ops 4 PC Digital Standard Edition. Po zakończeniu procesu na ekranie pojawi się wiadomość potwierdzająca skuteczne wykorzystanie kodu.