Điều kiện và điều khoản chương trình khuyến mại

Khuyến mại – Gói game ASUS Call of Duty®: Black Ops 4 (“Khuyến mại”) được triển khai bởi ASUSTeK Computer Inc.(“ASUS”).

1. Thông tin chi tiết về cách tham gia và nhận mã trò chơi (bao gồm Mã ASUS và Mã Kích Hoạt) liên quan đến Chi Tiết của Chương Trình Khuyến Mãi, Thông Báo về Điều Khoản Sử Dụng của ASUS, và Chính Sách Bảo Mật của ASUS, cấu thành một phần của Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình Khuyến Mãi ("Các Điều Khoản và Điều Kiện"). Việc tham gia Chương Trình Khuyến Mãi được coi là chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện này. ASUS có thể sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này bất kỳ lúc nào và đưa ra các quy định khác có liên quan. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi những sự sửa đổi này.

2. Chương Trình Khuyến Mãi bắt đầu vào lúc 00:00 (giờ GMT+8) ngày 10/09/2018 và kết thúc vào lúc 23:59 (giờ GMT+8) ngày 31/12/2018 ("Thời Gian Khuyến Mãi"). Thời gian đổi quà để nhận Mã ASUS bát đầu vào ngày 10/09/2018 và sẽ kết thúc vào ngày 10/01/2019. Thời gian đổi quà để nhận email Activision Call of Duty: Black Ops 4 kích hoạt mã trò chơi ("Mã Kích Hoạt") trên www.callofduty.com/bundle sẽ kết thúc vào ngày 12/04/2019.

3. Chương Trình Khuyến Mãi sẽ chỉ diễn ra tại các khu vực có trong Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình Khuyến Mãi ("Vùng, Lãnh Thổ Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Khuyến Mãi"). Vùng, Lãnh Thổ Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Khuyến Mãi được định nghĩa là tất cả các Quốc gia ngoài trừ Trung Quốc và các Quốc gia bị cấm vận thương mại của Hoa Kỳ.

4. Những người muốn tham gia Chương Trình Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi ("Bạn") chấp nhận những điều sau:

4.1 Bạn sẽ được coi là người trưởng thành theo Luật của Quốc gia nơi bạn cư trú.

4.2 Chương Trình Khuyến Mãi được áp dụng cho sản phẩm card đồ họa của ASUS**.

4.3 Áp dụng cho các giao dịch mua từ các đại lý tham gia của các Quốc gia tham dự chương trình khuyến mại.

4.4 Hóa đơn / biên nhận phải ghi rõ ngày mua hàng và địa chỉ thanh toán hợp lệ và phải tuân theo với các yêu cầu pháp lý của địa phương đó

4.5 Bạn được phép yêu cầu một (1) Gói sản phẩm đủ điều kiện của Sản phẩm ASUS đủ điều kiện cho mỗi khuyến mại.

4.6 Mua Sản phẩm đủ điều kiện của ASUS: Các sản phẩm đủ điều kiện và yêu cầu tương ứng phải được thực hiện tại quốc gia cư trú của bạn chỉ từ các đại lý tham gia

4.7 Chương trình không áp dụng kèm với các khuyến mại khác của ASUS

5. Bạn phải thực hiện theo các bước bên dưới trong Trang Web của Chương Trình Khuyến Mãi để đổi mã trò chơi: www.ROGxBO4.com or https://promotion.asus.com/en/call-of-duty-black-ops-4-dominate-with-the-best (“Trang Web Khuyến Mãi”)

5.1 Mua Sản Phẩm ASUS đủ điều kiện* trong Thời Gian Khuyến Mãi từ một Đại Lý tham gia trong Vùng, Lãnh Thổ Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Khuyến Mãi**.

5.2 Nhận Mã ASUS từ hóa đơn, giấy biên nhận, email hoặc "Thẻ Cảm Ơn" bên trong vỏ hộp Call of Duty: Black Ops 4 Phiên Bản Bán Lẻ (vui lòng xem quy trình áp dụng trên Notebook và Desktop ở bên dưới) *

5.3 Chọn khu vực của bạn từ menu thả xuống để nhập Mã ASUS.

5.4 Nhập thông tin bắt buộc.

5.5 ASUS sẽ gửi bạn Mã Kích Hoạt và hướng dẫn đổi quà qua email trong vòng 20 ngày làm việc, sau khi ASUS xác nhận bạn có đủ điều kiện tham gia Chương Trình Khuyến Mãi.

* Quy trình xác minh mã ASUS là một phần của quy trình Thiết lập Hệ Thống đầu tiên khi bạn khởi động thiết bị Notebook và Desktop mới mua. Sẽ không có mã ASUS bổ sung nào được cung cấp bởi các đại lý. Vui lòng làm theo các hướng dẫn được hiển thị trên các thiết bị để hoàn thành việc đổi quà.

**Quá trình đổi mã của ASUS có thể thay đổi theo vùng, vui lòng xem thêm chi tiết sau khi bạn lựa chọn quốc gia của mình và làm theo hướng dẫn.

6. ASUS có quyền thay đổi nội dung của Chương Trình Khuyến Mãi mà không cần thông báo trước.

7. Khách hàng doanh nghiệp / thương mại không được áp dụng chương trình khuyến mãi này

8. Mã kích hoạt không phải để bán hoặc chuyển nhượng; bất kỳ hành vi gian lận hoặc hack nào sẽ được coi là từ bỏ quyền nhận mã trò chơi. Việc sử dụng trò chơi phải tuân theo Thỏa thuận dịch vụ và giấy phép phần mềm do Activision cung cấp. Bạn xác nhận rằng mọi vấn đề về trò chơi hoặc Thỏa thuận dịch vụ và giấy phép phần mềm chỉ nên tồn tại giữa Bạn và Activision. ASUS không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào về trò chơi hoặc Thỏa thuận dịch vụ và giấy phép phần mềm do Activision cung cấp.

9. Bạn phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi cũng như không được vi phạm bất kỳ Luật và Quy định hiện hành nào. ASUS có quyền xác minh tính hợp lệ của các Chứng chỉ mà bạn cung cấp vào bất kỳ lúc nào trong hoặc sau Thời Gian Khuyến Mãi. Chúng tôi cũng có quyền loại bạn khỏi Chương Trình Khuyến Mại này bao gồm cả việc loại bỏ mã trò chơi nếu bạn không tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mại hoặc bạn có hành vi gian lận, giả mạo, bị nghi ngờ giả mạo với Chương Trình Khuyến Mại mà không cần thông báo. Việc ASUS không thực hiện các quyền trên vì bất kỳ lý do gì không đồng nghĩa với việc từ bỏ các quyền này.

10. Trong trường hợp bạn trả lại sản phẩm ASUS áp dụng của mình, yêu cầu Khuyến mại sẽ bị hủy. Mã code phải được hoàn lại cho ASUS, cộng thêm khoản phí xử lý $75,00. Bên cạnh đó, ASUS sẽ thực hiện các bước pháp lý chống lại những nỗ lực gian lận hoặc lạm dụng.

 

Vui lòng truy cập www.callofduty.com/bundle để đổi mã của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Call of Duty và liên kết với tài khoản Battle.net của bạn. Vui lòng nhập Mã Kích Hoạt của bạn vào biểu mẫu vào click vào nút Submit để gửi cho chúng tôi. Bạn sẽ được nhắc để xác thực cho Battle.net. Sau khi đã xác thực tài khoản Battle.net, bạn sẽ được nhận Call of Duty: Black Ops 4 Phiên Bản Tiêu Chuẩn Dành Cho PC. Một thông báo thành công sẽ được hiển thị để xác nhận quá trình đã hoàn tất.