Double Happiness For This Winter Promotion Event Práva a podmienky 

Promoakcia – Double Hapiness for This Winter (“Promo”) organizuje ASUS GLOBAL PTE. LTD. (“ASUS”).

 1. Právne podmienky

Podrobné informácie o tom, ako sa pripojiť a získať herné kódy (vrátane kódu kupónu ASUS Dying Light 1 a 2 („kód kupónu hry ASUS“) a herného kľúča Steam a taktiež zľavový kód spoločnosti Booking.com („kód kupónu ubytovania ASUS“) v súvislosti s touto konkrétnou Promo akciou, Oznámenie o podmienkach používania spoločnosti ASUS a Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS sú súčasťou podmienok propagačnej akcie („podmienky“). Účasť na Promoakcii sa považuje za prijatie týchto podmienok. Spoločnosť ASUS môže kedykoľvek zmeniť zmluvné podmienky a ďalšie pravidlá stanovené spoločnosťou ASUS. Takými revíziami budete viazaní.

 1. Promotion period and setting
 2. 2-1. Promo začína o 00:01 stredoeurópskeho času (“SEČ”) dňa 8.11.2021 a končí o 23:59 CET on 31.12.2021 (“Promotion period”). Propagačné produkty (príloha „Propagačné produkty“) je potrebné kúpiť u jedného oprávneného partnera (príloha „Oprávnené obchody a partneri“) v rámci „propagačného obdobia“ a „propagačných krajín“.

Všetky nákupy od predajcov v „propagačnej oblasti“ sú potom nárokovateľné.

Na faktúre/potvrdenke účastníka musí byť uvedený dátum nákupu a platná fakturačná adresa.

Všetky platné propagačné produkty (príloha „Propagačné produkty“) je potrebné zakúpiť medzi 8.11.2021 and 31.12.2021 (SEČ) online alebo v obchode, ktorý pokrýva túto akciu, viď. “propagačné krajiny”

 • Právo na uplatnenie kód kupónu hry ASUS začína dňa 22.11.2021 a skončí dňa 14.1. 2022(SEČ). Kód kupónu ASUS môžete uplatniť na webe gamesplanet.com/ROGxDL2 skončí dňa 31.12.2022(SEČ).
 • Kód kupónu ubytovania ASUS začína dňa 22.11.2021 a skončí dňa 14.1.2022(CET). Čas uplatnenia kódu kupónu ubytovania ASUS na stránke Booking.com (https://com/asusfunholiday) začína dňa 22.11.2021 a skončí dňa 31.3.2022(SEČ).
 • Kód kupónu hry ASUS a kód kupónu ubytovania budú k dispozícii počas celej doby platnosti. Ak jeden kód expiruje, pošleme vám mailom ďalší.
 1. Právo účastniť sa

Zamestnanci spoločnosti ASUS, zamestnanci pobočiek a/alebo partnerov spoločnosti ASUS alebo spolupracujúcich spoločností a agentúr, predajcovia, distribútori a ich zamestnanci/príbuzní nie sú oprávnení zúčastniť sa tejto propagačnej akcie. Firemní/komerční zákazníci taktiež sa taktiež nesmú zúčasniť tejto akcie.

Účastníci musia mať bydlisko v krajine v „propagačnej oblasti”. Podľa právnych predpisov danej krajiny, v ktorej máte bydlisko, musia byť považovaní za dospelých. Účasť je bezplatná.

 1. Predmet a pravidlá účasti

Účastník si musí zakúpiť oprávnený„propagačný produkt“ v rámci „propagačného obdobia“ v „oblasti propagácie“ od jedného z oprávnených partnerov v krajine pobytu účastníka a musí si uplatniť nárok medzi 00:01 („SEČ“) 22.11.2021 a najneskôr do 23:59 („SEČ) 14.1.2022 prostredníctvom online formulára ASUS, ktorý nastavíte tu:

https://promotion.asus.com/en/global/fun-holiday

Formulár je potrebné vyplniť úplne a správne s uvedením osobných údajov, platnej faktúry obchodníka (od ktorého bol/boli propagačné produkty kúpené), sériového čísla produktu ASUS a vrátane platného bankového účtu.

Osobné informácie o faktúre (meno, adresa) musia zodpovedať odoslaným informáciám o vyplatení. Faktúry musia zodpovedať miestnym zákonným požiadavkám.

Účasť v akcii vyžaduje registráciu používatelia na oficiálnej stránke ASUS VIP. Registráciu nájdete na webe: https://account.asus.com/

After examination and approval of the application, ASUS will email your ASUS Game Coupon Codes and ASUS Accommodation Coupon Codes within 20 working days, once your eligibility has been confirmed.

Should the email address participant provided fail to receive the ASUS Game Coupon Codes and ASUS Accommodation Coupon Codes, ASUS is not obliged to email again.

Po preskúmaní a schválení žiadosti pošle spoločnosť ASUS do 20 pracovných dní po potvrdení e -mailom kódy vašich herných kupónov a ubytovacích kupónov ASUS.

Pokiaľ účastník poskytne zlú e -mailovú adresu a tým nedostane kódy herných kupónov ASUS a kódy kupónov na ubytovanie ASUS, spoločnosť ASUS nie je povinná znova poslať takýto e -mail.

 1. Participované produkty

Je potrebné kúpiť participovaný produkt/balík uvedený v zozname „propagačné produkty“. Zapožičané, prenajaté, ukážkové alebo použité výrobky sú z akcie vylúčené. Dodací list, potvrdenka alebo potvrdenie objednávky predajnej platformy (poznamenajte si to pri nákupe na internete) nie sú dostatočným dokladom o kúpe.

Produkty, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú duševné vlastníctvo spoločnosti ASUS alebo jej pobočiek, sú z propagácie vylúčené.

Každý účastník si môže počas propagačného obdobia nárokovať maximálne päť (5) vhodných produktov/balíkov zo všetkých skupín produktov. Prekročenie 5 produktov môže spôsobiť, že všetky súvisiace nároky na propagáciu budú diskvalifikované.

Ak účastník vráti svoj propagačný produkt, nárok bude zrušený. Už zaplatené nároky je potrebné vrátiť spoločnosti ASUS a k tomu zaplatiť dodatočný manipulačný poplatok 75,00 EUR. Okrem toho spoločnosť ASUS podnikne právne kroky proti podvodným alebo zneužívajúcim a praktikujúcim takéto praktiky.

Účastník musí nakupovať u predajcu vo svojej domovskej krajine.

 1. Uplatnenie

Účastník dostane po odoslaní svojej žiadosti potvrdzovací e -mail. Úspešným absolvovaním procesu validácie účastník získa kódy herných kupónov ASUS a ubytovacie kódy kupónov ASUS. Proces validácie môže trvať až 20 pracovných dní.

V prípade chýbajúceho alebo neplatného dokladu o nákupe bude zákazník informovaný e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú počas procesu online registrácie; následne bude mať sedem (7) dní na odoslanie platného dokladu o kúpe. Ak organizátor nedostane vyššie uvedenú dokumentáciu do 7 dní, žiadosť bude zamietnutá. Je zodpovednosťou zákazníka pravidelne kontrolovať všetky doručené pošty vrátane priečinka SPAM, aby sa zabezpečilo správne prijatie všetkej komunikácie.

Ak účastník nedostane svoj kód kupónu do 90 dní od registrácie, je na zodpovednosti účastníka, aby kontaktoval tím podpory prostredníctvom podpory@asus-promotion.com.

 1. Ceny a prenos cien na tretiu osobu

7-1. Kódy ASUS herných kupónov nie sú na pre-predaj ani na prenos medzi osobami; akékoľvek podvodné alebo hackerské správanie sa bude považovať za zamietnutie práva získať kľúč Steam Game. Steam Game Key bude k dispozícii iba v deň vydania, avšak aktivácia kľúča na Steame bude závisieť od dátumu vydania hry Dying Light 2, ktorý ďalej oznámi Techland. Použitie hry je podmienené súhlasom s licenčnou zmluvou koncového používateľa poskytnutou spoločnosťou Techland. Účastník berie na vedomie, že akékoľvek problémy týkajúce sa hry alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom existovajú iba medzi účastníkom a spoločnosťou Techland. Spoločnosť ASUS nezodpovedá za žiadne problémy súvisiace s licenčnou zmluvou k hre alebo koncovému používateľovi poskytnutou spoločnosťou Techland. Účastník môže uplatniť kód kupónu hry ASUS prostredníctvom stránky www.gamesplanet.com/ROGxDL2, kde obdrží Steam Game Key do 31.12.2022 (SEČ).

7-2. Kódy ubytovacích kupónov ASUS nie sú na predaj ani na prenos; akékoľvek podvodné alebo hackerské správanie sa bude považovať za zamietnutie práva na získanie zľavového kódu na stránke Booking.com. Zľavový kód Booking.com bude k dispozícii iba na rezerváciu pobytu v období od 8. novembra 2021 do 31. marca 2022. Koncový používateľ musí dodržiavať pravidlá Booking.com o používaní kódu. Účastník by mal uznať, že akékoľvek problémy s transakciou na Booking.com by mali existovať iba medzi účastníkom a stránkou Booking.com. Spoločnosť ASUS nezodpovedá za žiadne problémy súvisiace s transakciou alebo zmluvou s koncovým používateľom poskytovanou spoločnosťou Booking.com. Účastník môže použiť zľavový kód na ubytovanie ASUS prostredníctvom (https://booking.com/asusfunholiday) na zľavu až 10% na konkrétne ubytovanie, nie je možné ho použiť na letenku a cashback bude pripísaný na účet účastníckej peňaženky účtu Booking.com a na cashback bude vystavený kredit na konto, resp. kredinú kartu participujúcej (zúčastnenej) strany, ktorá je uložená na webe Booking.com počnúc 2 mesiacmi po návšteve hosťa

Pre účastníka z Turecka je možné kód ubytovacieho kupónu ASUS použiť iba na ubytovanie mimo Turecka.

 1. Predčasné ukončenie

Spoločnosť ASUS si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo ukončiť promoakciu po riadnej komunikácii a oznámení s 10 -dňovým predstihom, ak dôjde k poruchám, prerušeniam, podvodom, vírusom alebo podobným incidentom a ak dôjde k problémom so zabezpečením, narušení férovosti služby, integrite služby alebo sú ovplyvnené postupy propagácie. Po predčasnom ukončení nie sú k dispozícii žiadne možnosti ani požiadavky.

 1. Ochrana osobných údajov

Účastníci súhlasia s tým, aby spoločnosť ASUS prostredníctvom tejto propagačnej akcie a podľa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS uchovávala ich osobné údaje, ako sú mená, adresy a ďalšie informácie uvedené v online formulári spoločnosti ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Spoločnosť ASUS sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Snažíme sa dodržiavať všetky platné zákony o ochrane súkromia a bezpečnosti osobných údajov. Ak chcete odstrániť svoje informácie alebo máte otázky týkajúce sa vašich informácií zhromaždených spoločnosťou ASUS, môžete spoločnosť ASUS kontaktovať na adrese privacy@asus.com, aby takú žiadosť spracovala.

 1. Schválenie

Účastník odoslaním registračného formulára vyhlasuje, že vzal na vedomie a súhlasí s podmienkami účasti. Spoločnosť ASUS si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo opraviť. Ak účastník neakceptuje zmenu podmienok účasti, môže svoju registráciu zrušiť zaslaním e-mailu na adresu support@asus-promotion.com. Odvolanie sa na súdy nie je dovolené.

Akékoľvek nároky na náhradu škody voči spoločnosti ASUS a jej zamestnancom alebo zástupcom v súvislosti s propagáciou z akéhokoľvek právneho dôvodu sú obmedzené na prípady úmyslu alebo hrubej nedbalosti v rozsahu povolenom zákonom. Podmienky, ako aj samotná účasť, podliehajú miestnym zákonom. Miestom jurisdikcie je Amsterdam v Holandsku.


Príloha:

Participované produkty a nárokovanie:

I) Propagačné krajiny

 • Slovakia

II) Promované produkty a hodnoty cashbackov

Monitor

 • PG259QN
 • PG259QNR
 • PG279QM
 • PG329Q
 • PG32UQ
 • PG32UQX
 • XG16AHP
 • XG16AHPE
 • XG16AHPE-W
 • XG16AHP-W
 • XG17AHP
 • XG17AHPE
 • XG258Q
 • XG27AQ
 • XG27AQM
 • XG27UQR
 • XG27WQ
 • XG32VC
 • XG349C
 • XG438QR
 • XG43UQ
 • XG43VQ
 • XG49VQ

AIO Cooler

 • ROG RYUJIN 360
 • ROG RYUJIN 240
 • ROG RYUO 240
 • ROG RYUO 120
 • ROG STRIX LC II 280 ARGB
 • ROG STRIX LC 360 RGB WE
 • ROG STRIX LC 240 RGB WE
 • ROG STRIX LC 360 RGB
 • ROG STRIX LC 240 RGB
 • ROG STRIX LC 360
 • ROG STRIX LC 240
 • ROG STRIX LC 120

Power Supply

 • ROG-THOR-850P
 • ROG-STRIX-1000G
 • ROG-STRIX-850G-WHITE
 • ROG-STRIX-850G
 • ROG-STRIX-750G
 • ROG-STRIX-650G
 • ROG-STRIX-550G
 • TUF-GAMING-650B

WLAN

 • GT-AX11000
 • GS-AX5400
 • GS-AX3000
 • TUF-AX5400
 • XT8 BLACK-1-PK
 • XT8 BLACK-2-PK
 • XT8 WHITE-1-PK
 • XT8 WHITE-2-PK
 • XD6 WHITE-2-PK
 • XD6 WHITE-1-PK
 • XD4 BLACK-3-PK
 • XD4 WHITE-3-PK
 • XD4 BLACK-2-PK
 • XD4 WHITE-2-PK
 • XD4 BLACK-1-PK
 • XD4 WHITE-1-PK
 • DSL-AX82U
 • RT-AX89X
 • RT-AX89X
 • RT-AX88U
 • RT-AX92U 1PK
 • RT-AX92U 2PK
 • RT-AX86S
 • RT-AC88U
 • RT-AC2900
 • RT-AC85P
 • RT-AC2400

Motherboard

 • ROG MAXIMUS XIII EXTREME
 • ROG MAXIMUS XIII HERO
 • ROG MAXIMUS XIII APEX
 • ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI
 • ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
 • ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI
 • ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI
 • TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
 • TUF GAMING Z590-PLUS 
 • ROG ZENITH II EXTREME ALPHA
 • ROG STRIX TRX40-XE GAMING
 • PRIME TRX40-PRO S
 • ROG CROSSHAIR VIII EXTREME
 • ROG CROSSHAIR VIII FORMULA
 • ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
 • ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
 • ROG CROSSHAIR VIII IMPACT
 • ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II
 • ROG STRIX X570-E GAMING
 • ROG STRIX X570-F GAMING
 • ROG STRIX X570-I GAMING
 • TUF GAMING X570-PRO (WI-FI)
 • TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)
 • TUF GAMING X570-PLUS
 • PRIME X570-PRO
 • PRIME X570-P
 • ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI
 • ROG STRIX B550-E GAMING
 • ROG STRIX B550-F GAMING(WI-FI)
 • ROG STRIX B550-F GAMING
 • ROG STRIX B550-A GAMING
 • ROG STRIX B550-I GAMING
 • TUF GAMING B550-PRO
 • TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI)
 • TUF GAMING B550-PLUS
 • TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
 • TUF GAMING B550M-PLUS
 • TUF GAMING B550M-E WIFI
 • TUF GAMING B550M-E
 • ROG STRIX B450-F GAMING II
 • TUF GAMING B450-PLUS II
 • TUF B450-PRO GAMING
 • TUF GAMING B450M-PRO S
 • TUF GAMING B450M-PRO II
 • TUF GAMING B450M-PLUS II
 • TUF B450M-PRO GAMING
 • TUF B450M-PLUS GAMING

Peripherals

 • M601 ROG FALCHION
 • MA02 ROG CLAYMORE II/RD/CH
 • P514 ROG GLADIUS III
 • P704 ROG CHAKRAM
 • P706 ROG GLADIUS III WL
 • P707 ROG SPATHA X
 • X801 STRIX SCOPE NX TKL D
 • X802 STRIX SCOPE NX TKL
 • X806 STRIX SCOPE NX TKL ML
 • XA02 ROG STRIX SCOPE NX
 • XA04 STRIX SCOPE NX DX
 • ROG CETRA II
 • ROG CLAVIS
 • ROG DELTA S
 • ROG EYE S
 • ROG THETA 7.1
 • ROG THETA ELECTRET
 • SL300 ROG CHARIOT CORE
 • SL300C ROG CHARIOT

III) Oprávnené obchody a participovaní partneri