ASUS MB & CPU II - Terms & Conditions [CZ/SV]

ASUS Global Pte. Ltd. “ASUS Propagační akce zpětné proplacení finančního bonusu” Podmínky účasti

Tato propagace "MB & CPU International" ("propagace") bude provedena firmou ASUS Global
Pte. Ltd. (dále jen "ASUS"). Zákazníci při jejich účasti akceptují následující Podmínky účasti

 

Informace o zpětném proplacení finančního bonusu a s tím související účast v propagační akci se řídí
Podmínkami užití produktů ASUS a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS, které jsou
základem těchto Podmínek účasti.
Účastí v propagační akci účastník souhlasí s těmito Podmínkami soutěže. ASUS má právo měnit tyto
podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění. Účastníci jsou povinni přijmout tyto změny.

 


2. Propagační období
Nákup propagačních produktů se musí uskutečnit v období od 15. ledna 2018 do 25. února 2018
(směrodatné je datum faktury). Zažádání o zpětné proplacení finančního bonusu je možné v období
mezi 15. únorem 2018 a 14. dubnem 2018.
Všechny zúčastněné propagační produkty (příloha "propagační produkty") musí být zakoupeny od 10.
15. ledna 2018 do 25. února 2018 online nebo v obchodě v oblasti propagace (příloha "oblast
propagace").


3. Podmínky a vyloučení z účasti
Pracovníci společnosti ASUS, pracovníci z pobočky a / nebo partnera či spolupracujících společností a
agentur, obchodníci, distributoři a jejich zaměstnanci jsou vyloučeni z účasti v propagační akci.
Prodejci a distributoři nesmí svou účast nárokovat na účet svých zákazníků.
Účastníci musí mít bydliště v zemi, ve které se účastní propagační akce.
Účast v propagační akci není podmíněna žádným vstupním poplatkem ani nákupem produktu či
služby.


4. Předmět a pravidla účasti
Účastník obdrží peníze zpět převodem v € (EURO), výše částky závisí na zakoupeném balíčku
produktů (příloha "požadavky").
K účasti v propagační akci musí účastník zakoupit zúčastněné propagační produkty v období konání
promoční akce v oblasti propagace, a zažádat o zpětné proplacení částky. Žádost o zpětné proplacení
částky musí být odeslána nejpozději do 14. dubna 2018 prostřednictvím online formuláře ASUS, který
lze najít zde:

 

http://promotion.asus.com/asus_mb_intel_cpu_cashback

 


Účastník je povinen poskytnout své osobní údaje, údaje o zakoupených produktech, včetně sériového
čísla, PPID a nahrát platnou fakturu.
Částka bude převedena v € (EURO) na bankovní účet účastníka. Účastník proto musí poskytnout svůj
IBAN / BIC. Peníze budou převedeny pouze, pokud je účastník majitelem poskytnutého bankovního
účtu.

ASUS je povinen převést peníze pouze jednou. V případě, že peníze nemohou být převedeny
z důvodu pochybení na straně účastníka, ASUS není povinen provádět opětovný pokus o zaslání.
Účastník musí nahrát platnou fakturu. Osobní informace uvedené na faktuře (jméno, adresa) musí
odpovídat informacím uvedených v žádosti o zpětné proplacení částky v online formuláři.
Účastník musí zakoupit propagační produkty od prodejce v zemi svého trvalého bydliště.
Pronajaté produkty jsou vyloučeny z propagační akce.
Dodací list nebo snímek objednávky nebudou uznány jako platné doklady o nákupu produktů.
Tato propagační akce nelze kombinovat s jinou propagační akcí společnosti ASUS.


5. Zúčastněné propagační produkty
Pro účast v akci je nutné zakoupit alespoň jeden nový, originální produkt ASUS uvedený na seznamu
zúčastněných produktů, viz příloha "Propagační produkty".
Společnost ASUS nenese odpovědnost za dostupnost "propagačních produktů" v oblasti propagace.
Každý účastník smí zaslat pouze jednu žádost o zpětné proplacení částky.
V případě vrácení zakoupeného propagačního produktu se automaticky ruší žádost o zpětné
proplacení částky. Již vyplacenou částku je účastník povinen vrátit společnosti ASUS společně
s manipulačním poplatkem 75,00€.

Společnost ASUS nenese žádnou daňovou odpovědnost týkající se propagace a veškeré daňové
povinnosti vyplývající z této propagace nese výhradně příjemce propagačního bonusu.


6. Žádost o zpětné proplacení částky
Po zaslání žádosti o zpětné proplacení obdrží účastník potvrzovací e-mail. ASUS zkontroluje a
zhodnotí žádost a v následujícím potvrzovacím e-mailu bude účastníkovi oznámeno, zda jeho žádost
je uznaná platná, či nikoliv.
Po ověření všech informací poskytnutých v platné žádosti bude účastníkovi zaslaná požadovaná
částka na bankovní účet uvedený v žádosti o zpětné proplacení.
Obvyklá doba pro provedení bankovního převodu společností ASUS je 60 dnů po ověření.
V případě, že účastník neobdrží potvrzovací e-mail, nebo své peníze v tomto časovém období, může
kontaktovat tým podpory pomocí support-cz@asus- promotion.com.


7. Předčasné ukončení
ASUS má právo ukončit nebo pozastavit akci kdykoli, zejména pokud dojde k poruchám či
přerušením, podvodům, virům nebo podobným incidentům, nebo pokud bude ovlivněna správa,
bezpečnost, spravedlnost, integrita nebo postup propagace.
Pokud dojde k předčasnému ukončení propagační akce, nemohou být vzneseny jakékoli nároky na
vyplacení požadované částky.


8. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje, jako jsou jména, adresy apod. jsou chráněny společností ASUS a použité pouze v rámci
propagace a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS
(https://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy).
Tato data budou uložena v přísné tajnosti a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Po ukončení
propagační akce budou všechna data vymazána.


9. Odsouhlasení
Odesláním žádosti prostřednictvím online formuláře účastník potvrzuje, že četl a přijímá tyto Podmínky
účasti. ASUS má právo kdykoliv změnit Podmínky účasti. V případě, že účastník nebude souhlasit s
provedenými změnami, může svou žádost o zpětné proplacení zrušit zasláním mailu na info@asus-
promotion.com.


 

Příloha

 

Propagační produkty a částka ke zpětnému proplacení:

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i7-8700K CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
MAXIMUS X FORMULA 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
MAXIMUS X CODE 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
MAXIMUS X APEX 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X HERO 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
ROG STRIX Z370-E GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-F GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-H GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
PRIME Z370-A 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
TUF Z370-PRO GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
TUF Z370-PLUS GAMING 45 55 1150 960 185 185 205 205 200 55 40
PRIME Z370-P 45 55 1150 960 185 185 205 205 200 55 40
ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC) 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-G GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-I GAMING 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45

 

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i5-8600K CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
MAXIMUS X FORMULA 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X CODE 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
MAXIMUS X APEX 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
MAXIMUS X HERO 50 60 1275 1065 210 210 225 225 220 60 45
ROG STRIX Z370-E GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-F GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-H GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
PRIME Z370-A 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
TUF Z370-PRO GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
TUF Z370-PLUS GAMING 25 30 640 530 105 105 115 115 110 30 20
PRIME Z370-P 25 30 640 530 105 105 115 115 110 30 20
ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC) 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-G GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30
ROG STRIX Z370-I GAMING 35 40 895 745 145 145 160 160 155 40 30

 

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i7-7820X CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
ROG RAMPAGE VI EXTREME 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
ROG RAMPAGE VI APEX 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
PRIME X299-DELUXE 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
ROG STRIX X299-XE GAMING 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
ROG STRIX X299-E GAMING 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
PRIME X299-A 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
TUF X299 MARK 1 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
TUF X299 MARK 2 70 80 1785 1490 290 290 315 315 310 85 60
WS X299 PRO 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75
WS X299 PRO/SE 85 100 2170 1810 355 355 385 385 375 100 75

 

Mainboard+CPU Bundles with INTEL i7-5820K CPU:

Mainboard EUR CHF CZK EGP ILS PLN SAR TRY AED USD GBP
ROG RAMPAGE V EDITION 10 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-DELUXE II 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
ROG STRIX X99 GAMING 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-A II 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
ROG RAMPAGE V EXTREME/U3.1 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
SABERTOOTH X99 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E-10G WS 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E WS/USB 3.1 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-E WS 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-WS/IPMI 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-M WS 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90
X99-M WS/SE 100 115 2550 2130 415 415 450 455 440 120 90

Zúčastnění prodejci & Oblast propagace: