Obchodní podmínky – "Back to school“ (je třeba změnit na finální název)

Propagační akci s názvem "Back to school" bude realizovat společnost ASUS Global Pte. Ltd. (dále jen "ASUS") a oprávnění partneři. Zákazníci svou účastí v akci přijímají následující podmínky (dále jen "Podmínky") (článek 9: "Schválení").

1. Právní podmínky

Tyto informace o vrácení peněz a účasti jsou spolu s Oznámením o podmínkách používání společnosti ASUS a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti ASUS základem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Účastí na propagační akci zákazník souhlasí s těmito VOP. Společnost ASUS je oprávněna tyto podmínky a ustanovení změnit na základě řádného oznámení a komunikace. Účastníci jsou povinni tyto změny přijmout.

2. Období propagace a nastavení

Akce začíná v 00:01 středoevropského času (dále jen "SEČ") dne 22.08.2023 a končí ve 23:59 SEČ dne 02.10.2023 (dále jen "Období konání akce"). Propagované produkt(y) (viz produkty v akci) musejí být zakoupen(y) u jednoho z vybraných partnerů (viz seznam prodejců níže) v rámci "Období konání akce" a "Oblasti propagace".

Nárok lze uplatnit při všech nákupech u prodejců v rámci "Oblasti propagace".

Na faktuře/pokladním dokladu účastníka musí být uvedeno datum nákupu a platná fakturační adresa.

Všechny platné propagované produkty (příloha "Produkty v akci") musejí být zakoupeny v období od 22.08.2023 do 02.10.2023 online nebo v prodejně v oblasti propagace (příloha "Oblast propagace").

3. Právo na účast

Zaměstnanci společnosti ASUS, zaměstnanci přidružených společností a/nebo partnerů společnosti ASUS nebo spolupracujících společností a agentur, prodejci, distributoři a jejich zaměstnanci/příbuzní se nemohou akce zúčastnit. Firemní/komerční zákazníci také nemohou využít tuto propagační akci.

Účastníci musejí mít bydliště v některé ze zemí "Oblasti propagace". Účast je bezplatná.

4. Předmět a pravidla účasti

Účastí v této propagační akci mohou účastníci získat bonus v podobě peněžní hodnoty v měně příslušné oblasti propagace uvedené v příloze.

Účastník musí zakoupit způsobilý "Produkt v akci" v " Období konání akce " v "Oblasti propagace" u jednoho ze způsobilých partnerů v zemi bydliště účastníka a musí uplatnit žádost v době od 00:01 ("SEČ) dne 5.9.2023 do 23:59 ("SEČ) dne 16.10.2023 prostřednictvím online formuláře společnosti ASUS, který naleznete zde:

https://promotion.asus.com/cs/cz/back-to-school-2023

Formulář je třeba vyplnit úplně a správně a uvést v něm osobní údaje, platnou fakturu obchodníka (u kterého byly produkty v akci zakoupeny), sériové číslo výrobku/výrobků ASUS a platné podrobné údaje o bankovním účtu.

Osobní údaje na faktuře (jméno, adresa) musejí odpovídat předloženým údajům o výkupu.

Účast vyžaduje registraci uživatele na oficiálním ASUS VIP účtu. Registrační formulář najdete zde: https://account.asus.com/.

Po přezkoumání a schválení žádosti převede ASUS bonus účastníka na uvedený bankovní účet, který zákazník uvedl. Tento proces může trvat až 90 pracovních dnů. Jestliže pokus o převod ze strany společnosti ASUS nebo jejích pověřených zástupců selže, není společnost ASUS povinna provést další pokus.

 

Nemůže-li účastník přijímat peněžní transakce kvůli vnitrostátním nebo mezinárodním zákonům nebo omezením svých poskytovatelů finančních služeb či poskytovatelů finančních služeb společnosti ASUS nebo jejích zplnomocněných zástupců, povede to k okamžitému vyloučení z propagační akce. Společnost ASUS ani její autorizovaní zástupci nejsou povinni zákazníka informovat. Peníze budou převedeny pouze tehdy, je-li účastník zároveň vlastníkem bankovního účtu.

Faktury musejí odpovídat místním právním požadavkům. Akci nelze kombinovat s jinou akcí společnosti ASUS.

5. Produkty v akci

Je nutné zakoupit produkt uvedený na seznamu "Produkty v akci". Propagační akce se nevztahuje na zapůjčené, pronajaté, vzorové nebo použité produkty. Dodací list, účtenka nebo potvrzení objednávky z prodejní platformy (na to upozorňujeme při nákupu na internetu) nejsou dostatečným dokladem o nákupu.

Produkty, které jakýmkoli způsobem porušují duševní vlastnictví společnosti ASUS nebo jejích přidružených společností, jsou z propagace vyloučeny.

Každý účastník může během období konání akce uplatnit nárok pouze na jeden (1) způsobilý výrobek z každé skupiny výrobků. Jakékoli zjištěné pokusy o dvojí uplatnění nároku mohou vést k diskvalifikaci všech souvisejících nároků v této akci.

Jestliže účastník produkt v akci vrátí, jeho nárok na zpětný peněžní bonus zaniká. Již vyplacený cashback musí být společnosti ASUS vrácen, včetně dalšího manipulačního poplatku ve výši 75,00 EUR. Vedle toho společnost ASUS podnikne právní kroky proti pokusům o podvod nebo zneužití.

Účastník musí nakupovat u prodejce v zemi svého bydliště.

6. Vyplacení

Po podání žádosti obdrží účastník potvrzující e-mail. Tento proces může trvat až 20 pracovních dnů. Po úspěšném absolvování validačního procesu obdrží účastník do 90 dnů svůj bonus v peněžní hodnotě.

V případě chybějícího nebo neplatného dokladu o koupi bude zákazník informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou během online registrace; zákazník má následně sedm (7) dní na zaslání platného dokladu o koupi. Jestliže pořadatel neobdrží výše uvedenou dokumentaci do 7 dnů, bude žádost zamítnuta. Zákazník je povinen pravidelně kontrolovat všechny e-mailové schránky, včetně složky SPAM, aby se ujistil o správném přijetí všech sdělení.

Neobrží-li účastník cashback do 90 dnů od registrace, je jeho povinností kontaktovat tým podpory prostřednictvím odkazu support@asus-promotion.com a zahájit šetření.

Zákazník má možnost zkontrolovat stav své reklamace na svém uživatelském profilu na https://promotion.asus.com.

7. Předčasné ukončení

Společnost ASUS si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo ukončit propagační akci, a to po řádném oznámení a s desetidenním předstihem, dojde-li k poruchám, narušení, podvodům, virům nebo podobným incidentům, a pokud je ovlivněna správa, bezpečnost, spravedlnost, integrita nebo postup propagační akce. Po předčasném ukončení smlouvy neexistují žádné možnosti ani nároky.

8. Ochrana osobních údajů

Účastníci souhlasí s tím, aby společnost ASUS uchovávala jejich osobní údaje, jako jsou jména, adresy a další informace uvedené v online formuláři společnosti ASUS prostřednictvím této propagační akce a podle zásad ochrany osobních údajů společnosti ASUS: http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy.

Společnost ASUS se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Snažíme se dodržovat všechny platné zákony na ochranu soukromí a zabezpečení osobních údajů. Pokud si přejete vymazat své údaje nebo máte jakékoli dotazy týkající se vašich údajů shromážděných společností ASUS, můžete se obrátit na společnost ASUS prostřednictvím e-mailu privacy@asus.com a takovou žádost vyřídit.

9. Schválení

Odesláním registračního formuláře účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami účasti a že s nimi souhlasí. Společnost ASUS si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo opravit. Nesouhlasí-li účastník se změnou podmínek účasti, může svou registraci stáhnout zasláním e-mailu na adresu support@asus-promotion.com. Obracet se na soudy není dovoleno.

Jakékoli nároky na náhradu škody vůči společnosti ASUS a jejím zaměstnancům nebo zástupcům v souvislosti s propagací, ať už z jakéhokoli právního důvodu, jsou omezeny na případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti v rozsahu povoleném zákonem. Podmínky i samotná účast se řídí místními právními předpisy. Místem příslušnosti je Amsterdam v Nizozemsku.

 


Příloha:

Produkty v akci a reklamace:

I) Země, kde akce probíhá

  • ČESKÁ REPUBLIKA

 

II) Produkty v akci a hodnota cashbacku

ZÁKLADNÍ DESKY

Modelka Cashback
ROG MAXIMUS Z790 EXTREME 1905 Kč
ROG MAXIMUS Z790 APEX 1165 Kč
ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA 1060 Kč
ROG MAXIMUS Z790 HERO 1695 Kč
ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI 1480 Kč
ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI 1270 Kč
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI 1060 Kč
ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4 1060 Kč
ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI 635 Kč
ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI 740 Kč
TUF GAMING Z790-PLUS WIFI 530 Kč
TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 530 Kč
TUF GAMING Z790-PLUS D4 530 Kč
PROART Z790-CREATOR WIFI 955 Kč
ROG MAXIMUS Z690 EXTREME 1905 Kč
ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA 1905 Kč
ROG MAXIMUS Z690 HERO 1905 Kč
ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI 1695 Kč
ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI 1480 Kč
ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI 1270 Kč
TUF GAMING Z690-PLUS 1060 Kč
TUF GAMING Z690-PLUS D4 1060 Kč
PRIME Z690-P D4-CSM 635 Kč
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI 425 Kč
ROG STRIX B760-A GAMING WIFI 425 Kč
ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 425 Kč
ROG STRIX B760-I GAMING WIFI 320 Kč
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI 425 Kč
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 320 Kč
TUF GAMING B760-PLUS WIFI 320 Kč
TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 320 Kč
TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 425 Kč
TUF GAMING B760M-PLUS WIFI 320 Kč
TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 320 Kč
TUF GAMING B760M-PLUS 320 Kč
TUF GAMING B760M-PLUS D4 320 Kč
TUF GAMING B760M-E D4 320 Kč
PROART B760-CREATOR WIFI 425 Kč
PROART B760-CREATOR 425 Kč
PROART B760-CREATOR D4 425 Kč
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME 1590 Kč
ROG CROSSHAIR X670E GENE 955 Kč
ROG CROSSHAIR X670E HERO 1060 Kč
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI 845 Kč
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI 740 Kč
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI 635 Kč
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI 740 Kč
TUF GAMING X670E-PLUS WIFI 530 Kč
TUF GAMING X670E-PLUS 530 Kč
PROART X670E-CREATOR WIFI 845 Kč
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI 635 Kč
ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI 530 Kč
ROG STRIX B650-A GAMING WIFI 425 Kč
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI 530 Kč
TUF GAMING B650-PLUS WIFI 425 Kč
TUF GAMING B650-PLUS 425 Kč
TUF GAMING B650M-PLUS WIFI 425 Kč
TUF GAMING B650M-PLUS 320 Kč
TUF GAMING B650M-E WIFI 320 Kč
TUF GAMING B650M-E 320 Kč
PROART B650-CREATOR 530 Kč
ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II 320 Kč
ROG STRIX B550-F GAMING 320 Kč
ROG STRIX B550-A GAMING 320 Kč
TUF GAMING B550-PLUS WIFI II 320 Kč
TUF GAMING B550-PLUS 320 Kč
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II 320 Kč
TUF GAMING B550M-PLUS 210 Kč
TUF GAMING B550M-E WIFI 210 Kč
TUF GAMING B550M-E 210 Kč
PROART B550-CREATOR 425 Kč

GRAFICKÉ KARTY

Modelka Cashback
TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING 2350 Kč
TUF-RX7900XT-O20G-GAMING 1850 Kč
DUAL-RX6750XT-O12G 1150 Kč
ROG-STRIX-RX6650XT-O8G-GAMING 800 Kč
ROG-STRIX-RX6650XT-O8G-V2-GAMING 800 Kč
DUAL-RX6650XT-O8G 700 Kč
DUAL-RX6650XT-O8G-V2 700 Kč
ROG-STRIX-LC-RTX4090-O24G-GAMING 3500 Kč
ROG-STRIX-RTX4090-O24G-WHITE 3500 Kč
ROG-STRIX-RTX4090-24G-WHITE 3500 Kč
ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING 3500 Kč
ROG-STRIX-RTX4090-24G-GAMING 3500 Kč
RTX4080-O16G-NOCTUA 2800 Kč
ROG-STRIX-RTX4080-O16G-WHITE 2350 Kč
ROG-STRIX-RTX4080-16G-WHITE 2350 Kč
ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING 2350 Kč
ROG-STRIX-RTX4080-16G-GAMING 2350 Kč
ROG-STRIX-RTX4070TI-O12G-GAMING 1850 Kč
ROG-STRIX-RTX4070TI-12G-GAMING 1850 Kč
TUF-RTX4070-O12G-GAMING 950 Kč
TUF-RTX4070-12G-GAMING 950 Kč
TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING 700 Kč
TUF-RTX4060TI-8G-GAMING 700 Kč

AIO CHLADIČE

Modelka Cashback
ROG RYUJIN III 360 ARGB 1050 Kč
ROG RYUJIN III 360 1050 Kč
ROG RYUJIN 360 700 Kč
ROG STRIX LC 360 RGB WE 700 Kč
ROG RYUJIN II 240 ARGB 700 Kč
ROG RYUJIN II 240 700 Kč
ROG RYUJIN 240 700 Kč
ROG RYUO 240 600 Kč
ROG STRIX LC 240 RGB WE 700 Kč
ROG RYUO 120 600 Kč
TUF GAMING LC 120 ARGB 600 Kč

POČÍTAČOVÉ ZDROJE

Modelka Cashback
ROG-THOR-1600T-GAMING 1850 Kč
ROG-THOR-1200P2-GAMING 1400 Kč
ROG-THOR-1000P2-GAMING 1400 Kč
ROG-THOR-850P2-GAMING 1150 Kč
ROG-LOKI-850P-WHITE-SFX-L-GAMING 1150 Kč
ROG-LOKI-850P-SFX-L-GAMING 700 Kč
ROG-STRIX-850G-AURA-GAMING 700 Kč
ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING 700 Kč
ROG-STRIX-750G-AURA-GAMING 700 Kč

MONITORY

Modelka Cashback
XG49WCR 3500 Kč
XG49VQ 1150 Kč
PG48UQ 4650 Kč
XG43UQ 3500 Kč
XG438QR 3500 Kč
PG42UQ 4650 Kč
PG38UQ 3500 Kč
XG349C 3500 Kč
VG34VQL1B 950 Kč
VG34VQEL1A 950 Kč
PG32UQXR 4650 Kč
XG32UQ 3500 Kč
XG32AQ 950 Kč
XG32VC 950 Kč
VG32UQA1A 1150 Kč
VG32AQL1A 950 Kč
VG32AQA1A 950 Kč
VG32VQR 950 Kč
VG32VQ1BR 950 Kč
VG328H1B 950 Kč
VG328QA1A 750 Kč
VG28UQL1A 1150 Kč
VG289Q 950 Kč
VG289Q1A 950 Kč
PG27AQDM 3500 Kč
PG27AQN 3500 Kč
XG27UQR 1150 Kč
XG27AQMR 1150 Kč
XG27AQ-W 950 Kč
XG27AQ 950 Kč
XG27AQV 950 Kč
VG27AQML1A 950 Kč
VG27AQL1A 950 Kč
VG27AQ 950 Kč
VG27AQ3A 950 Kč
VG27AQ1A 950 Kč
VG27AQA1A 950 Kč
VG279QM 950 Kč
VG279QM1A 750 Kč
VG279QL1A 950 Kč
VG279Q3A 750 Kč
VG279Q1A 750 Kč
VG279Q1R 750 Kč
VG27WQ 950 Kč
VG27VQM 750 Kč
VG27VQ 750 Kč
VG27VH1B 750 Kč
VY279HGE 400 Kč
VG248Q1B 400 Kč
VG249Q3A 400 Kč
VG24VQ1B 750 Kč
VY249HGE 400 Kč
VG24VQR 750 Kč
VG24VQE 750 Kč
PA348CGV 1150 Kč
PA32UCG-K 4650 Kč
PA32UCX-PK 4650 Kč
PA32UC-K 4650 Kč
PA32UCR-K 3500 Kč
PA329C 3500 Kč
PA329CV 1150 Kč
PA328CGV 1150 Kč
PA32DC 4650 Kč
PA329CRV 1150 Kč
PA328QV 950 Kč
PA27UCX-K 4650 Kč
PA27AC 1150 Kč
PA279CRV 950 Kč
PA279CV 950 Kč
PA278CGV 950 Kč
PA278CV 950 Kč
PA278QV 950 Kč
PA24AC 950 Kč
PA248CNV 950 Kč
PA248CRV 950 Kč
PA248QV 750 Kč
PA247CV 750 Kč
PA147CDV 950 Kč
PA148CTV 950 Kč
MB249C 950 Kč
MB17AHG 950 Kč
MQ16AH 950 Kč
MB16QHG 950 Kč
MB16AWP 950 Kč
MB16AMT 950 Kč
MB16AHT 950 Kč
MB16AHP 950 Kč
MB16AH 400 Kč
MB16AP 400 Kč
MB16AHG 950 Kč
MB16ACV 400 Kč
MB16ACE 400 Kč
MB166C 400 Kč
MB166B 400 Kč
MB165B 400 Kč
MB14AHD 950 Kč
MB14AC 400 Kč
MQ13AH 950 Kč

SÍŤOVÉ PRODUKTY

Modelka Cashback
PCE-AXE5400 466 Kč
TUF-AX3000 572 Kč
PCE-AXE59BT 572 Kč
RT-AX57 339 Kč
TUF-AX4200 572 Kč
USB-AX56 466 Kč
RT-AX82U 572 Kč
USB-AX55 NANO 233 Kč
DSL-AX82U 572 Kč
RT-AX59U 466 Kč
XD4(W-1-PK) 572 Kč
XG-C100C 233 Kč
RT-AX86U PRO 572 Kč
XD5 (W-2-PK) 931 Kč
GT6(B-1-PK) 1397 Kč
GT-AX6000 1037 Kč
GT6(W-1-PK) 1397 Kč
TUF-AX6000 699 Kč
XD5 (W-1-PK) 466 Kč
XP4(2-PK) 1397 Kč
XP4(1-PK) 699 Kč
XT12(2-PK) 2794 Kč
GT6(B-2-PK) 2329 Kč
XT9 (W-1-PK) 699 Kč
XD6S (W-1-PK) 466 Kč
GT6(W-2-PK) 2329 Kč
RT-AX88U PRO 931 Kč
XD5 (W-3-PK) 1397 Kč
XD6S (W-2-PK) 931 Kč
XT9(B-2-PK) 1397 Kč
XD4(B-1-PK) 572 Kč
XD4 (W-2-PK) 804 Kč
XD4(B-3-PK) 931 Kč
DSL-AC88U 699 Kč
XT9(B-1-PK) 699 Kč
4G-AX56 466 Kč
XG-U2008 699 Kč
XT12(1-PK) 1397 Kč
XG-C100F 233 Kč
XT9 (W-2-PK) 1397 Kč

OBLEČENÍ

Modelka Cashback
ROG COSMIC BOMBER JACKET 847 Kč

ŽIDLE

Modelka Cashback
ROG CHARIOT CORE 635 Kč
ROG CHARIOT 635 Kč
ROG DESTRIER 1694 Kč

OVLADAČE

Modelka Cashback
ROG RAIKIRI PRO 635 Kč
ROG RAIKIRI 635 Kč

PODLOŽKY POD ŽIDLI

Modelka Cashback
ROG COSMIC MAT 635 Kč

SLUCHÁTKA

Modelka Cashback
ROG CETRA TRUE WIRELESS 529 Kč
ROG CETRA TRUE WIRELESS (White) 529 Kč
ROG DELTA S WIRELESS 635 Kč
ROG DELTA S CORE 529 Kč
ROG FUSION II 500 635 Kč
ROG FUSION II 300 423 Kč

KLÁVESNICE

Modelka Cashback
ROG Claymore II 635 Kč
ROG STRIX FLARE II 529 Kč
ROG STRIX FLARE II ANIMATE 635 Kč
ROG STRIX SCOPE NX WIRELESS DELUXE 635 Kč
ROG AZOTH 847 Kč
ROG FALCHION ACE (Black) 635 Kč
ROG FALCHION ACE (White) 635 Kč
ROG STRIX SCOPE II 96 WIRELESS 635 Kč
ROG STRIX SCOPE RX TKL WIRELESS DELUXE 423 Kč

MYŠI

Modelka Cashback
ROG CHAKRAM X Origin 635 Kč
ROG KERIS WIRELESS AIMPOINT (Black) 635 Kč
ROG KERIS WIRELESS AIMPOINT (White) 635 Kč
ROG HARPE ACE AIM LAB Edition ( Black) 847 Kč
ROG HARPE ACE AIM LAB Edition ( White) 847 Kč
ROG GLADIUS III WIRELESS AIMPOINT (Black) 847 Kč
ROG GLADIUS III WIRELESS AIMPOINT (White) 847 Kč
ROG STRIX IMPACT III 318 Kč

PODLOŽKY POD MYŠ

Modelka Cashback
ROG HONE ACE AIM LAB Edition 212 Kč
ROG HONE ACE XXL 423 Kč
ROG MOONSTONE ACE L ( Black) 423 Kč
ROG MOONSTONE ACE L ( White) 423 Kč

ŠASI

Modelka Cashback
GR701 ROG HYPERION 955 Kč
GX601 ROG STRIX HELIOS WHITE 740 Kč
GX601 ROG STRIX HELIOS CASE 740 Kč
GT502 TUF GAMING CASE TEMPERED GLASS WHITE EDITION 320 Kč
GT502 TUF GAMING CASE TEMPERED GLASS 320 Kč
GT501 TUF GAMING CASE 320 Kč

III) Zapojené obchody a partneři

ČESKÁ REPUBLIKA